Αριθμοί 3:1-51

3  Αυτές ήταν οι γενιές του Ααρών και του Μωυσή την ημέρα που ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή στο Όρος Σινά.+  Και αυτά ήταν τα ονόματα των γιων του Ααρών: Ναδάβ, ο πρωτότοκος, και Αβιού,+ Ελεάζαρ+ και Ιθάμαρ.+  Αυτά ήταν τα ονόματα των γιων του Ααρών, των χρισμένων ιερέων, τα χέρια των οποίων είχαν γεμίσει δύναμη για να υπηρετούν ως ιερείς.+  Ωστόσο, ο Ναδάβ και ο Αβιού πέθαναν ενώπιον του Ιεχωβά όταν πρόσφεραν ανάρμοστη φωτιά+ ενώπιον του Ιεχωβά στην έρημο του Σινά· και δεν απέκτησαν γιους. Ο Ελεάζαρ,+ όμως, και ο Ιθάμαρ+ συνέχισαν να υπηρετούν ως ιερείς μαζί με τον Ααρών τον πατέρα τους.  Και ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:  «Φέρε τη φυλή του Λευί+ και βάλε τους να σταθούν μπροστά στον Ααρών τον ιερέα, και αυτοί θα τον διακονούν.+  Και θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς εκείνον και τις υποχρεώσεις τους προς όλη τη σύναξη μπροστά στη σκηνή της συνάντησης εκτελώντας την υπηρεσία της σκηνής.  Και θα φροντίζουν για όλα τα σκεύη+ της σκηνής της συνάντησης, ναι, για τις υποχρεώσεις των γιων του Ισραήλ, εκτελώντας την υπηρεσία της σκηνής.+  Και πρέπει να δώσεις τους Λευίτες στον Ααρών και στους γιους του. Αυτοί είναι δοσμένοι, δοσμένοι σε εκείνον από τους γιους του Ισραήλ.+ 10  Και πρέπει να διορίσεις τον Ααρών και τους γιους του, και εκείνοι θα φροντίζουν για την ιεροσύνη τους·+ και όποιος ξένος πλησιάσει πρέπει να θανατώνεται».+ 11  Και ο Ιεχωβά συνέχισε να μιλάει στον Μωυσή, λέγοντας: 12  «Και εγώ, δες! παίρνω τους Λευίτες ανάμεσα από τους γιους του Ισραήλ αντί για όλους τους πρωτότοκους+ γιους του Ισραήλ που ανοίγουν τη μήτρα· και οι Λευίτες θα γίνουν δικοί μου. 13  Διότι κάθε πρωτότοκο είναι δικό μου.+ Την ημέρα που πάταξα κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου,+ αγίασα για τον εαυτό μου κάθε πρωτότοκο στον Ισραήλ από άνθρωπο μέχρι ζώο.+ Πρέπει να γίνουν δικά μου. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά». 14  Και ο Ιεχωβά μίλησε περαιτέρω στον Μωυσή στην έρημο του Σινά,+ λέγοντας: 15  «Να απογράψεις τους γιους του Λευί σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Κάθε αρσενικό ηλικίας ενός μηνός και πάνω πρέπει να απογράψεις».+ 16  Και ο Μωυσής άρχισε να τους απογράφει σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, ακριβώς όπως είχε διαταχθεί. 17  Και αυτοί ήταν οι γιοι του Λευί+ κατά τα ονόματά τους: ο Γηρσών και ο Καάθ και ο Μεραρί.+ 18  Και αυτά ήταν τα ονόματα των γιων του Γηρσών σύμφωνα με τις οικογένειές τους: Λιβνί και Σιμεΐ.+ 19  Και οι γιοι του Καάθ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν ο Αμράμ και ο Ισαάρ,+ ο Χεβρών και ο Οζιήλ. 20  Και οι γιοι του Μεραρί+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν ο Μααλί+ και ο Μουσί.+ Αυτές ήταν οι οικογένειες των Λευιτών σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους. 21  Από τον Γηρσών ήταν η οικογένεια των Λιβνιτών+ και η οικογένεια των Σιμεϊτών.+ Αυτές ήταν οι οικογένειες των Γηρσωνιτών. 22  Όσοι από αυτούς απογράφηκαν ήταν κατά τον αριθμό όλων των αρσενικών ηλικίας ενός μηνός και πάνω.+ Όσοι από αυτούς απογράφηκαν ήταν εφτά χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 23  Οι οικογένειες των Γηρσωνιτών βρίσκονταν πίσω από τη σκηνή.+ Αυτοί στρατοπέδευαν προς τη δύση. 24  Και αρχηγός του πατρικού οίκου των Γηρσωνιτών ήταν ο Ελιασάφ, ο γιος του Λαήλ. 25  Και η υποχρέωση των γιων του Γηρσών+ στη σκηνή της συνάντησης ήταν η σκηνή και το επίστρωμά+ της, το κάλυμμά+ της και το προπέτασμα+ που υπήρχε στην είσοδο της σκηνής της συνάντησης 26  και τα παραπετάσματα+ της αυλής και το προπέτασμα+ της εισόδου της αυλής, η οποία είναι γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο, και τα σχοινιά+ της—όλη η υπηρεσία της. 27  Και από τον Καάθ ήταν η οικογένεια των Αμραμιτών και η οικογένεια των Ισααριτών και η οικογένεια των Χεβρωνιτών και η οικογένεια των Οζιηλιτών. Αυτές ήταν οι οικογένειες των Κααθιτών.+ 28  Από τον αριθμό όλων των αρσενικών ηλικίας ενός μηνός και πάνω υπήρχαν οχτώ χιλιάδες εξακόσιοι, οι οποίοι φρόντιζαν για τις υποχρεώσεις προς τον άγιο τόπο.+ 29  Οι οικογένειες των γιων του Καάθ στρατοπέδευαν από την πλευρά της σκηνής που έβλεπε προς το νότο.+ 30  Και αρχηγός του πατρικού οίκου των οικογενειών των Κααθιτών ήταν ο Ελιζαφάν, ο γιος του Οζιήλ.+ 31  Και η υποχρέωσή+ τους ήταν η Κιβωτός+ και το τραπέζι+ και ο λυχνοστάτης+ και τα θυσιαστήρια+ και τα σκεύη+ του αγίου τόπου, με τα οποία διακονούσαν, και το προπέτασμα+ και όλη η υπηρεσία του. 32  Και αρχηγός των αρχηγών των Λευιτών ήταν ο Ελεάζαρ,+ ο γιος του Ααρών του ιερέα, ο οποίος είχε υπό την επίβλεψή του εκείνους που φρόντιζαν για τις υποχρεώσεις προς τον άγιο τόπο. 33  Από τον Μεραρί ήταν η οικογένεια των Μααλιτών+ και η οικογένεια των Μουσιτών.+ Αυτές ήταν οι οικογένειες του Μεραρί.+ 34  Και όσοι από αυτούς απογράφηκαν κατά τον αριθμό όλων των αρσενικών ηλικίας ενός μηνός και πάνω ήταν έξι χιλιάδες διακόσιοι.+ 35  Και αρχηγός του πατρικού οίκου των οικογενειών του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, ο γιος του Αβιχαίλ. Αυτοί στρατοπέδευαν από την πλευρά της σκηνής που έβλεπε προς το βορρά.+ 36  Και οι γιοι του Μεραρί είχαν αναλάβει την υποχρέωση να έχουν υπό την επίβλεψή τους τα πλαίσια+ της σκηνής και τις ράβδους+ της και τους στύλους+ της και τα πέλματα υποδοχής της και όλα τα σκεύη+ της και όλη την υπηρεσία+ της 37  και τους στύλους+ της αυλής γύρω γύρω και τα πέλματα υποδοχής+ τους και τους πασσάλους τους και τα σχοινιά τους. 38  Και εκείνοι που στρατοπέδευαν μπροστά στη σκηνή, ανατολικά, μπροστά στη σκηνή της συνάντησης, προς τα εκεί που ανατέλλει ο ήλιος, ήταν ο Μωυσής και ο Ααρών και οι γιοι του, εκείνοι που φρόντιζαν για τις υποχρεώσεις προς το αγιαστήριο,+ ως υποχρέωση για τους γιους του Ισραήλ. Και όποιος ξένος θα πλησίαζε θα θανατωνόταν.+ 39  Όλοι εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τους Λευίτες, τους οποίους απέγραψαν ο Μωυσής και ο Ααρών σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, όλα τα αρσενικά ηλικίας ενός μηνός και πάνω, ήταν είκοσι δύο χιλιάδες. 40  Κατόπιν ο Ιεχωβά είπε στον Μωυσή: «Να απογράψεις όλα τα πρωτότοκα αρσενικά των γιων του Ισραήλ ηλικίας ενός μηνός και πάνω,+ και να καταμετρήσεις τα ονόματά τους. 41  Και πρέπει να πάρεις τους Λευίτες για εμένα—εγώ είμαι ο Ιεχωβά—αντί για όλους τους πρωτότοκους γιους του Ισραήλ,+ και τα κατοικίδια ζώα των Λευιτών αντί για όλα τα πρωτότοκα από τα κατοικίδια ζώα των γιων του Ισραήλ».+ 42  Και ο Μωυσής απέγραψε, ακριβώς όπως τον είχε διατάξει ο Ιεχωβά, όλους τους πρωτότοκους γιους του Ισραήλ. 43  Και όλα τα πρωτότοκα αρσενικά, κατά τον αριθμό των ονομάτων, ηλικίας ενός μηνός και πάνω, από αυτούς που απογράφηκαν, βρέθηκαν είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία. 44  Και ο Ιεχωβά συνέχισε να μιλάει στον Μωυσή, λέγοντας: 45  «Πάρε τους Λευίτες αντί για όλους τους πρωτότοκους γιους του Ισραήλ, και τα κατοικίδια ζώα των Λευιτών αντί για τα κατοικίδια ζώα εκείνων· και οι Λευίτες θα γίνουν δικοί μου.+ Εγώ είμαι ο Ιεχωβά. 46  Και ως λυτρωτικό αντίτιμο+ για τους διακόσιους εβδομήντα τρεις από τους πρωτότοκους γιους του Ισραήλ οι οποίοι είναι επιπλέον από τον αριθμό των Λευιτών,+ 47  πρέπει να πάρεις πέντε σίκλους για κάθε άτομο.+ Με βάση το σίκλο του αγίου τόπου πρέπει να το πάρεις. Ένας σίκλος είναι είκοσι γερά.+ 48  Και πρέπει να δώσεις τα χρήματα στον Ααρών και στους γιους του ως λυτρωτικό αντίτιμο για όσους είναι επιπλέον από τον αριθμό εκείνων». 49  Ο Μωυσής, λοιπόν, πήρε τα χρήματα του απολυτρωτικού αντίτιμου από εκείνους που ήταν επιπλέον σε σχέση με την αξία του λυτρωτικού αντίτιμου των Λευιτών. 50  Από τους πρωτότοκους γιους του Ισραήλ πήρε τα χρήματα—χίλιους τριακόσιους εξήντα πέντε σίκλους, με βάση το σίκλο του αγίου τόπου. 51  Κατόπιν ο Μωυσής έδωσε τα χρήματα του λυτρωτικού αντίτιμου στον Ααρών και στους γιους του σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή.

Υποσημειώσεις