Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο | Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 1997) Βλέπε αναθεώρηση 2017

Αριθμοί 26:1-65

26  Και έπειτα από τη μάστιγα,+ ο Ιεχωβά είπε στον Μωυσή και στον Ελεάζαρ, το γιο του Ααρών του ιερέα:  «Απαριθμήστε ολόκληρη τη σύναξη των γιων του Ισραήλ, όσους είναι από είκοσι χρονών και πάνω, σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, όλους εκείνους από τον Ισραήλ που πηγαίνουν στο στρατό».+  Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ+ ο ιερέας τούς μίλησαν στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ,+ δίπλα στον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ,+ λέγοντας:  «[Απαριθμήστε όσους είναι] από είκοσι χρονών και πάνω, ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή».+ Και οι γιοι του Ισραήλ, οι οποίοι βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου, ήταν:  Ο Ρουβήν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ·+ οι γιοι του Ρουβήν: Από τον Ανώχ+ η οικογένεια των Ανωχιτών· από τον Φαλλού+ η οικογένεια των Φαλλουιτών·  από τον Εσρών+ η οικογένεια των Εσρωνιτών· από τον Χαρμί+ η οικογένεια των Χαρμιτών.  Αυτές ήταν οι οικογένειες των Ρουβηνιτών, και όσοι από αυτούς απογράφηκαν έφτασαν τους σαράντα τρεις χιλιάδες εφτακόσιους τριάντα.+  Και γιος του Φαλλού ήταν ο Ελιάβ.  Και γιοι του Ελιάβ, ο Νεμουήλ και ο Δαθάν και ο Αβιρών. Αυτός ο Δαθάν+ και ο Αβιρών+ ήταν σύγκλητοι της σύναξης οι οποίοι άρχισαν να αντιμάχονται τον Μωυσή και τον Ααρών με τη σύναξη του Κορέ,+ όταν άρχισαν να αντιμάχονται τον Ιεχωβά. 10  Κατόπιν άνοιξε η γη το στόμα της και τους κατάπιε.+ Όσο για τον Κορέ, αυτός πέθανε τη στιγμή του θανάτου της σύναξης, όταν η φωτιά κατέφαγε διακόσιους πενήντα άντρες.+ Και έγιναν σύμβολο.+ 11  Ωστόσο, οι γιοι του Κορέ δεν πέθαναν.+ 12  Οι γιοι του Συμεών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους: Από τον Νεμουήλ+ η οικογένεια των Νεμουηλιτών· από τον Ιαμίν+ η οικογένεια των Ιαμινιτών· από τον Ιαχίν+ η οικογένεια των Ιαχινιτών· 13  από τον Ζερά η οικογένεια των Ζεραϊτών· από τον Σιαούλ+ η οικογένεια των Σιαουλιτών. 14  Αυτές ήταν οι οικογένειες των Συμεωνιτών: είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιοι.+ 15  Οι γιοι του Γαδ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους: Από τον Σεφών η οικογένεια των Σεφωνιτών· από τον Αγγί η οικογένεια των Αγγιτών· από τον Σουνί η οικογένεια των Σουνιτών· 16  από τον Οζνί η οικογένεια των Οζνιτών· από τον Ηρί η οικογένεια των Ηριτών· 17  από τον Αρόδ η οικογένεια των Αροδιτών· από τον Αρηλί+ η οικογένεια των Αρηλιτών. 18  Αυτές ήταν οι οικογένειες των γιων του Γαδ, όσων από αυτούς απογράφηκαν: σαράντα χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 19  Οι γιοι του Ιούδα+ ήταν ο Ηρ+ και ο Αυνάν.+ Ωστόσο, ο Ηρ και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χαναάν.+ 20  Και οι γιοι του Ιούδα ήταν, σύμφωνα με τις οικογένειές τους: Από τον Σηλά+ η οικογένεια των Σηλανιτών· από τον Φαρές+ η οικογένεια των Φαρεσιτών· από τον Ζερά+ η οικογένεια των Ζεραϊτών. 21  Και οι γιοι του Φαρές ήταν: Από τον Εσρών+ η οικογένεια των Εσρωνιτών· από τον Αμούλ+ η οικογένεια των Αμουλιτών. 22  Αυτές ήταν οι οικογένειες του Ιούδα,+ όσων από αυτούς απογράφηκαν: εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 23  Οι γιοι του Ισσάχαρ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν: Από τον Θωλά+ η οικογένεια των Θωλαϊτών· από τον Φουά η οικογένεια των Φουνιτών· 24  από τον Ιασούβ η οικογένεια των Ιασουβιτών· από τον Σιμρών+ η οικογένεια των Σιμρωνιτών. 25  Αυτές ήταν οι οικογένειες του Ισσάχαρ, όσων από αυτούς απογράφηκαν: εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιοι.+ 26  Οι γιοι του Ζαβουλών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν: Από τον Σερέδ η οικογένεια των Σερεδιτών· από τον Αιλών η οικογένεια των Αιλωνιτών· από τον Ιαλεήλ+ η οικογένεια των Ιαλεηλιτών. 27  Αυτές ήταν οι οικογένειες των Ζαβουλωνιτών, όσων από αυτούς απογράφηκαν: εξήντα χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 28  Οι γιοι του Ιωσήφ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν ο Μανασσής και ο Εφραΐμ.+ 29  Οι γιοι του Μανασσή+ ήταν: Από τον Μαχίρ+ η οικογένεια των Μαχιριτών. Και ο Μαχίρ έγινε πατέρας του Γαλαάδ.+ Από τον Γαλαάδ η οικογένεια των Γαλααδιτών. 30  Αυτοί ήταν οι γιοι του Γαλαάδ: Από τον Ιέζερ+ η οικογένεια των Ιεζεριτών· από τον Χελέκ η οικογένεια των Χελεκιτών· 31  από τον Ασριήλ η οικογένεια των Ασριηλιτών· από τον Συχέμ η οικογένεια των Συχεμιτών· 32  από τον Σεμιδά+ η οικογένεια των Σεμιδαϊτών· από τον Χεφέρ+ η οικογένεια των Χεφεριτών. 33  Ο δε Σαλπαάδ, ο γιος του Χεφέρ, δεν απέκτησε γιους, αλλά κόρες,+ και τα ονόματα που είχαν οι κόρες του Σαλπαάδ ήταν Μααλά και Νωά, Ογλά, Μελχά και Θερσά.+ 34  Αυτές ήταν οι οικογένειες του Μανασσή, και όσοι από αυτούς απογράφηκαν ήταν πενήντα δύο χιλιάδες εφτακόσιοι.+ 35  Αυτοί ήταν οι γιοι του Εφραΐμ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους: Από τον Σουθαλά+ η οικογένεια των Σουθαλαϊτών· από τον Βεχέρ η οικογένεια των Βεχεριτών· από τον Ταχάν+ η οικογένεια των Ταχανιτών. 36  Και αυτοί ήταν οι γιοι του Σουθαλά: Από τον Ηράν η οικογένεια των Ηρανιτών. 37  Αυτές ήταν οι οικογένειες των γιων του Εφραΐμ,+ όσων από αυτούς απογράφηκαν: τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιοι. Αυτοί ήταν οι γιοι του Ιωσήφ σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ 38  Οι γιοι του Βενιαμίν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν: Από τον Βελά+ η οικογένεια των Βελαϊτών· από τον Ασβήλ+ η οικογένεια των Ασβηλιτών· από τον Αχιράμ η οικογένεια των Αχιραμιτών· 39  από τον Σεφουφάμ η οικογένεια των Σουφαμιτών· από τον Ουφάμ+ η οικογένεια των Ουφαμιτών. 40  Οι γιοι του Βελά ήταν ο Αρέδ και ο Νεεμάν:+ Από τον Αρέδ η οικογένεια των Αρεδιτών· από τον Νεεμάν η οικογένεια των Νεεμιτών. 41  Αυτοί ήταν οι γιοι του Βενιαμίν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, και όσοι από αυτούς απογράφηκαν ήταν σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιοι.+ 42  Αυτοί ήταν οι γιοι του Δαν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους: Από τον Σουχάμ η οικογένεια των Σουχαμιτών. Αυτές ήταν οι οικογένειες του Δαν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 43  Όλες οι οικογένειες των Σουχαμιτών, όσων από αυτούς απογράφηκαν, ήταν εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 44  Οι γιοι του Ασήρ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν: Από τον Ιμνά+ η οικογένεια των Ιμνιτών· από τον Ισβί+ η οικογένεια των Ισβιτών· από τον Βεριά η οικογένεια των Βεριιτών· 45  από τους γιους του Βεριά: Από τον Χέβερ η οικογένεια των Χεβεριτών· από τον Μαλχιήλ+ η οικογένεια των Μαλχιηλιτών. 46  Και το όνομα της κόρης τού Ασήρ ήταν Σερά.+ 47  Αυτές ήταν οι οικογένειες των γιων του Ασήρ,+ όσων από αυτούς απογράφηκαν: πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 48  Οι γιοι του Νεφθαλί+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν: Από τον Ιασιήλ+ η οικογένεια των Ιασιηλιτών· από τον Γουνί+ η οικογένεια των Γουνιτών· 49  από τον Ιεσέρ+ η οικογένεια των Ιεσεριτών· από τον Σιλέμ+ η οικογένεια των Σιλεμιτών. 50  Αυτές ήταν οι οικογένειες του Νεφθαλί+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, και όσοι από αυτούς απογράφηκαν ήταν σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 51  Αυτοί ήταν εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τους γιους του Ισραήλ: εξακόσιες μία χιλιάδες εφτακόσιοι τριάντα.+ 52  Έπειτα ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: 53  «Σε αυτούς πρέπει να διαμοιραστεί αυτή η γη για κληρονομιά κατά τον αριθμό των ονομάτων.+ 54  Ανάλογα με το πόσο πολλά είναι πρέπει να αυξήσεις την κληρονομιά κάποιου, και ανάλογα με το πόσο λίγα είναι πρέπει να μειώσεις την κληρονομιά κάποιου.+ Η κληρονομιά του καθενός πρέπει να δοθεί ανάλογα με όσους από αυτόν έχουν απογραφεί. 55  Αλλά η γη πρέπει να διαμοιραστεί με κλήρο.+ Σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών των πατέρων τους πρέπει να πάρουν κληρονομιά. 56  Όπως καθορίσει ο κλήρος πρέπει να διαμοιραστεί η κληρονομιά κάποιου ανάμεσα στους πολλούς και στους λίγους». 57  Και αυτοί ήταν εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τους Λευίτες+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους: Από τον Γηρσών+ η οικογένεια των Γηρσωνιτών· από τον Καάθ+ η οικογένεια των Κααθιτών· από τον Μεραρί+ η οικογένεια των Μεραριτών. 58  Αυτές ήταν οι οικογένειες των Λευιτών: η οικογένεια των Λιβνιτών,+ η οικογένεια των Χεβρωνιτών,+ η οικογένεια των Μααλιτών,+ η οικογένεια των Μουσιτών,+ η οικογένεια των Κορεϊτών.+ Και ο Καάθ+ έγινε πατέρας του Αμράμ.+ 59  Και το όνομα της συζύγου του Αμράμ ήταν Ιωχαβέδ,+ η κόρη του Λευί, την οποία γέννησε στον Λευί η σύζυγός του στην Αίγυπτο. Με τον καιρό εκείνη γέννησε στον Αμράμ τον Ααρών και τον Μωυσή και τη Μαριάμ την αδελφή τους.+ 60  Κατόπιν γεννήθηκαν στον Ααρών ο Ναδάβ και ο Αβιού,+ ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ.+ 61  Αλλά ο Ναδάβ και ο Αβιού πέθαναν επειδή πρόσφεραν ανάρμοστη φωτιά ενώπιον του Ιεχωβά.+ 62  Και όσοι από αυτούς απογράφηκαν έφτασαν τους είκοσι τρεις χιλιάδες, όλα τα αρσενικά ηλικίας ενός μηνός και πάνω.+ Διότι δεν συμπεριλήφθηκαν στην απογραφή με τους γιους του Ισραήλ,+ επειδή δεν θα τους δινόταν κληρονομιά ανάμεσα στους γιους του Ισραήλ.+ 63  Αυτοί ήταν εκείνοι που απογράφηκαν από τον Μωυσή και τον Ελεάζαρ τον ιερέα, όταν απέγραψαν τους γιους του Ισραήλ στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ, δίπλα στον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ.+ 64  Ανάμεσά τους, όμως, δεν βρέθηκε κανένας άντρας από εκείνους που απογράφηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών τον ιερέα, όταν αυτοί απέγραψαν τους γιους του Ισραήλ στην έρημο του Σινά.+ 65  Διότι ο Ιεχωβά είχε πει σχετικά με εκείνους: «Εξάπαντος θα πεθάνουν στην έρημο».+ Δεν απέμεινε, λοιπόν, από εκείνους κανένας άντρας εκτός από τον Χάλεβ, το γιο του Ιεφοννή, και τον Ιησού, το γιο του Ναυή.+

Υποσημειώσεις