Μετάβαση στο περιεχόμενο

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση από το Κυβερνών Σώμα 2020 #5

Ενημέρωση από το Κυβερνών Σώμα 2020 #5

Ένα μέλος του Κυβερνώντος Σώματος προσφέρει ενθάρρυνση από τη Γραφή και αδελφοί και αδελφές από την Ανγκόλα, τη Μοζαμβίκη και τη Ρωσία αφηγούνται εποικοδομητικές εμπειρίες.