Μετάβαση στο περιεχόμενο

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση από το Κυβερνών Σώμα 2020 #4

Ενημέρωση από το Κυβερνών Σώμα 2020 #4

Ένα μέλος του Κυβερνώντος Σώματος προσφέρει ενθάρρυνση από τη Γραφή και αδελφοί από τη Βραζιλία και τον Ισημερινό αφηγούνται εποικοδομητικές εμπειρίες.