Μετάβαση στο περιεχόμενο

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση από το Κυβερνών Σώμα 2020 #1

Ενημέρωση από το Κυβερνών Σώμα 2020 #1

Ένα μέλος του Κυβερνώντος Σώματος προσφέρει ενθάρρυνση από τη Γραφή και παίρνει συνέντευξη από αδελφούς στην Κορέα, στην Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.