Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά σέβονται πολύ την οικογενειακή ζωή και αγωνίζονται να εφαρμόζουν τις Γραφικές αρχές με τρόπο που ωφελεί κάθε μέλος της οικογένειας. Εκτιμούν το δικαίωμα που έχουν να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.