Περίληψη της απόφασης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπέρ της Κοινότητας των Μαρτύρων του Ιεχωβά Μόσχας.