Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αναζητούν αναίμακτη ιατρική θεραπεία για τις ιατρικές τους ανάγκες. Ασκώντας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, θέλουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους.