Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δραστηριοποιούνται στην Τουρκία από το 1931. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αντιμετώπιζαν θρησκευτικό διωγμό. Τα επόμενα χρόνια, η κυβέρνηση άλλαξε σταδιακά στάση και τους επέτρεψε να αποδίδουν λατρεία. Εντούτοις, οι αιτήσεις των Μαρτύρων για νομική καταχώριση απορρίπτονταν. Η κατάσταση άλλαξε όταν, τον Ιούλιο του 2007, τουρκικά δικαστήρια εξέδωσαν ευνοϊκές αποφάσεις και επέτρεψαν στους Μάρτυρες να αποκτήσουν επίσημη νομική καταχώριση. Σήμερα, έχουν έναν βαθμό ελευθερίας που τους επιτρέπει να συγκεντρώνονται για λατρεία και να διεξάγουν τις θρησκευτικές τους δραστηριότητες.

Παρ’ όλα αυτά, η τουρκική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα της άρνησης στράτευσης για λόγους συνείδησης. Επί πολλά χρόνια, αντιρρησίες συνείδησης που είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενες κλήσεις για κατάταξη, ποινικές διώξεις, δυσβάσταχτα πρόστιμα και φυλακίσεις. Από το 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει εκδώσει τρεις αποφάσεις υπέρ των Μαρτύρων, και το 2012 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέδωσε ευνοϊκή απόφαση για αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, η Τουρκία εξακολουθεί να διώκει νεαρούς Μάρτυρες που αρνούνται τη στρατιωτική υπηρεσία.

Το 2003, η Τουρκία έκανε αλλαγές στον πολεοδομικό της νόμο, ώστε να επιτρέψει σε μη Μουσουλμανικές μειονότητες να οικοδομούν και να κατέχουν χώρους λατρείας. Στην πράξη όμως οι δημοτικές αρχές και τα δικαστήρια της χώρας αρνούνται να χορηγήσουν στις Αίθουσες Βασιλείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά το καθεστώς «χώρος λατρείας». Εκκρεμούν δύο υποθέσεις για αυτό το ζήτημα στο ΕΔΔΑ.