Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τουρκία

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κρίνει ότι η Τουρκία Οφείλει να Αναγνωρίσει τις Αίθουσες Βασιλείας ως «Χώρους Λατρείας»

Παρότι η νομική υπόσταση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Τουρκία έχει βελτιωθεί σταδιακά, εκείνοι αντιμετωπίζουν ακόμη διακρίσεις όταν προσπαθούν να οικοδομήσουν και να έχουν στην κατοχή τους αναγνωρισμένους χώρους λατρείας.

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιώνει Τέσσερις Αντιρρησίες Συνείδησης στην Τουρκία

Το ΕΔΔΑ εξέδωσε τρίτη απόφαση κατά της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση προστατεύει τους αντιρρησίες συνείδησης και ότι όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να αναγνωρίσουν το δικαίωμα της ελευθερίας συνείδησης.

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η Τουρκία Αρνείται να Συμμορφωθεί με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα στο Ζήτημα της Αντίρρησης Συνείδησης

Γιατί αρνείται να αναγνωρίσει η τουρκική κυβέρνηση το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης;