Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Οι Τελωνειακές Αρχές της Ρωσίας Αρνούνται την Εισαγωγή Αγίων Γραφών

Οι Τελωνειακές Αρχές της Ρωσίας Αρνούνται την Εισαγωγή Αγίων Γραφών

Στις 14 Ιουλίου 2015, οι ρωσικές τελωνειακές αρχές προέβησαν σε μια πρωτοφανή ενέργεια κατά των Μαρτύρων του Ιεχωβά απαγορεύοντας την εισαγωγή στη χώρα της Μετάφρασης Νέου Κόσμου της Αγίας Γραφής στη ρωσική γλώσσα, την οποία εκδίδουν οι Μάρτυρες. Από τον Μάρτιο του 2015 και έπειτα, οι ρωσικές αρχές έχουν σταματήσει κάθε αποστολή θρησκευτικών εντύπων των Μαρτύρων, παρά το γεγονός ότι κανένα από αυτά τα έντυπα δεν είναι απαγορευμένο στη Ρωσία. Η άρνηση της εισαγωγής των εντύπων σε συνδυασμό με την πρόσφατη απαγόρευση του επίσημου ιστότοπού τους www.jw.org αποτελεί μια δυσοίωνη εξέλιξη που περιορίζει δραστικά την ελευθερία λατρείας, την ελευθερία λόγου, καθώς και την ελευθερία του τύπου.