Στις 21 Φεβρουαρίου 2017, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέδωσε μια καινούρια εντολή προς το Διοικητικό Κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία. Το Υπουργείο απαιτεί τώρα από το Διοικητικό Κέντρο να παράσχει πληροφορίες και για τις 2.277 εκκλησίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά σε όλη τη Ρωσία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε αυτή την πιο πρόσφατη εντολή ενόσω διενεργούσε έρευνα στο Διοικητικό Κέντρο κατ’ εντολήν της Γενικής Εισαγγελίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές επικεντρώθηκαν μόνο στα σωματεία που χρησιμοποιούν οι Μάρτυρες. Αυτά τα σωματεία περιλαμβάνουν το ίδιο το Διοικητικό Κέντρο, καθώς και Τοπικές Θρησκευτικές Οργανώσεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκκλησίες προκειμένου να έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία για τις θρησκευτικές τους συγκεντρώσεις. Στις 27 Φεβρουαρίου 2017, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε την έρευνά του και ανέφερε στην έκθεσή του ότι το Διοικητικό Κέντρο παραβίαζε τον νόμο και ότι υπήρχαν ενδείξεις για συμμετοχή σε «εξτρεμιστική δραστηριότητα».

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά σε όλο τον κόσμο ανησυχούν πάρα πολύ για τους ομοπίστους τους στη Ρωσία. Με αυτή τη δεύτερη εντολή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει στρέψει την προσοχή του στις εκκλησίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Με βάση τις τελευταίες ενέργειες των αρχών, οι Μάρτυρες πιστεύουν ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει στόχο, όχι μόνο να διαλύσει όλα τα σωματεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία, αλλά και να θέσει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά υπό απαγόρευση σε όλη τη Ρωσική Ομοσπονδία.