Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Καταχωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Μόσχα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Καταχωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Μόσχα

Στις 27 Μαΐου 2015, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας καταχώρισε την Τοπική Θρησκευτική Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Μόσχα. Η καταχώριση έγινε σχεδόν πέντε χρόνια μετά την απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), με την οποία έκρινε παράνομη τη διάλυση του σωματείου των Μαρτύρων κατόπιν εντολής ενός δικαστηρίου της Μόσχας.

Έπειτα από χρόνια νομικών διαδικασιών, το Περιφερειακό Δικαστήριο Γκολοβίνσκι της Μόσχας αποφάσισε τη διάλυση του σωματείου των Μαρτύρων το 2004. Το 2010, το ΕΔΔΑ έδωσε στη Ρωσία εντολή να επανορθώσει καταχωρίζοντας εκ νέου τη θρησκευτική κοινότητα των Μαρτύρων και καταβάλλοντας αποζημίωση για ηθική βλάβη. Η ρωσική κυβέρνηση κατέβαλε την αποζημίωση, αλλά μόλις τώρα καταχώρισε τη θρησκευτική κοινότητα των Μαρτύρων.