Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ξεχωριστές δηλώσεις με τις οποίες εκφράζουν την ανησυχία τους για την κακομεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά από τη ρωσική κυβέρνηση. Οι δηλώσεις εκθέτουν ως ψευδή τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η απαγόρευση που επέβαλε στα σωματεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά δεν θα επηρέαζε την ατομική ελευθερία των Μαρτύρων να ασκούν τη λατρεία τους. Ωστόσο, όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός «ο ισχυρισμός έρχεται σε σύγκρουση με τις ενέργειες της [ρωσικής κυβέρνησης]». Συγκρίνοντας τον ισχυρισμό της Ρωσίας με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους Μάρτυρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπέραναν ότι «ισχύει το αντίθετο».

Οι ρωσικές αρχές έχουν φυλακίσει οχτώ άρρενες Μάρτυρες και αυτή τη στιγμή διεξάγουν 12 ποινικές έρευνες σε 11 πόλεις. Μολονότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον αυξανόμενο αριθμό περιουσιακών στοιχείων που κατάσχονται, η κύρια ανησυχία αφορά τα δεινά που αντιμετωπίζουν ατομικά οι Χριστιανοί οι οποίοι διώκονται για την πίστη τους.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από τη ρωσική κυβέρνηση να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της περί ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Σύνδεσμοι των δηλώσεων:

https://www.osce.org/permanent-council/381820

https://www.osce.org/permanent-council/381823