“Αν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι εξτρεμιστές, τότε και για τα περισσότερα Χριστιανικά θρησκεύματα θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο”.

Επίκουρη Καθηγήτρια/Επικεφαλής Σπουδών στο Τμήμα Διαπολιτισμικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης

Δείτε το βίντεο στην αγγλική γλώσσα.