Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αίσια Έκβαση σε Δικαστικό Αγώνα στην Ουκρανία

Αίσια Έκβαση σε Δικαστικό Αγώνα στην Ουκρανία

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας ματαίωσε μια προσπάθεια για παράνομη αφαίρεση κυριότητας μεγάλου τμήματος της ιδιοκτησίας στην οποία βρίσκεται το γραφείο τμήματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ουκρανία.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είχαν αγοράσει νόμιμα την ιδιοκτησία αυτή το 1998. Ωστόσο, το 2008, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης την ξαναπούλησε στο Κέντρο Ανάπτυξης του Αθλητισμού. Η αρπαγή ακίνητης περιουσίας με τέτοιον τρόπο δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στην Ουκρανία.

Το τοπικό δικαστήριο εμπορικών διαφορών έκρινε ότι το συμβόλαιο πώλησης στο Κέντρο Ανάπτυξης του Αθλητισμού ήταν νόμιμο, και απέρριψε τις προσφυγές των Μαρτύρων.

Παρ’ όλα αυτά, η δικαιοσύνη τελικά επικράτησε. Το Δεκέμβριο του 2011, ένα ανώτερο δικαστήριο εμπορικών διαφορών αποφάνθηκε υπέρ των Μαρτύρων και τον Απρίλιο του 2012 απέρριψε την έφεση του Κέντρου Ανάπτυξης του Αθλητισμού. Αυτό επιβεβαίωσε το ότι η ιδιοκτησία ανήκε δικαιωματικά στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Τρεις μήνες αργότερα, το εφετείο εμπορικών διαφορών του Λβιβ αναίρεσε την παράνομη απόφαση του τοπικού δικαστηρίου που είχε δώσει την κυριότητα της ιδιοκτησίας στο Κέντρο Ανάπτυξης του Αθλητισμού.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποκτήσει την κυριότητα, το Κέντρο Ανάπτυξης του Αθλητισμού εφεσίβαλε την απόφαση του Απριλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας. Ωστόσο, στις 26 Σεπτεμβρίου το δικαστήριο αυτό, προς έπαινό του, απέρριψε την προσφυγή χωρίς χρονοτριβή, τακτοποιώντας τελικά το ζήτημα.

Αν η απάτη που έγινε σε βάρος των Μαρτύρων είχε επιτυχία, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θα έχαναν το κτίριο των γραφείων τους και μεγάλο τμήμα της ιδιοκτησίας τους, πράγμα που θα παρεμπόδιζε σοβαρά τις δραστηριότητές τους στην Ουκρανία.