Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ουκρανία

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας Ενισχύει το Δικαίωμα της Ελευθερίας του Συνέρχεσθαι Ειρηνικά

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην Ουκρανία μπορούν πλέον να συναθροίζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους χωρίς παρεμπόδιση.

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συνεχίζεται η Παρεμπόδιση της Λατρείας σε Ανατολικές Περιοχές της Ουκρανίας

Ομάδες ενόπλων εξακολουθούν να καταλαμβάνουν διά της βίας Αίθουσες Βασιλείας. Παρά τις δυσκολίες, οι Μάρτυρες συνεχίζουν να συναθροίζονται για λατρεία με τους ομοπίστους τους.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας Προασπίζει το Δικαίωμα στην Αντίρρηση Συνείδησης σε Καιρό Επιστράτευσης

Τα δικαστήρια της Ουκρανίας αναγνωρίζουν ότι η αντίρρηση συνείδησης είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να προστατεύεται και σε καιρό επιστράτευσης.