Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Φυλακίζονται για την Πίστη Τους

Φυλακίζονται για την Πίστη Τους

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά μετρούν πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στη Νότια Κορέα και απολαμβάνουν ελευθερία λατρείας​—εκτός από εκείνους που αρνούνται τη στράτευση για λόγους συνείδησης. Από τον Πόλεμο της Κορέας μέχρι σήμερα, η Νότια Κορέα εξακολουθεί να διώκει τους νεαρούς Μάρτυρες που αρνούνται τη στρατιωτική υπηρεσία και δεν έχει κάνει καμία πρόβλεψη για εναλλακτική υπηρεσία προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Ως αποτέλεσμα, όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 19.200 Μάρτυρες έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση 36.700 και πλέον ετών συνολικά επειδή αρνήθηκαν τη στρατιωτική υπηρεσία.

Η Άποψη της Διεθνούς Κοινότητας για το Δικαίωμα στην Αντίρρηση Συνείδησης

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CCPR), η οποία εξετάζει την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), έχει αποφανθεί επανειλημμένα ότι η Νότια Κορέα * παραβιάζει τα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης καταδικάζοντας και φυλακίζοντάς τους. Πολύ πρόσφατα, στις 14 Ιανουαρίου 2015, η CCPR εξέδωσε την πέμπτη της απόφαση εναντίον της Νότιας Κορέας σε αυτό το ζήτημα. Η απόφαση, η οποία αφορά 50 Μάρτυρες που είχαν φυλακιστεί, επανέλαβε παλαιότερες αποφάσεις που είχε εκδώσει, σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το δικαίωμά τους στην «ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας». Αποφάνθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση ήταν ένοχη «αυθαίρετης κράτησης» τιμωρώντας αυτούς τους άντρες με φυλάκιση επειδή ασκούν ένα θεμελιώδες δικαίωμα που εγγυάται το ICCPR.

Αφού εξέτασε ολόκληρο το υπόμνημα της Νότιας Κορέας απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, η CCPR υιοθέτησε τις τελικές της παρατηρήσεις στις 3 Νοεμβρίου 2015. Η CCPR συνέστησε στην κυβέρνηση να αποφυλακίσει όλους τους αντιρρησίες συνείδησης, να καθαρίσει το ποινικό τους μητρώο και να τους καταβάλει επαρκή αποζημίωση, καθώς και να θεσπίσει νομοθεσία που θα προβλέπει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση «πρέπει επίσης να εφαρμόσει πλήρως τις Απόψεις που έχουν εκδοθεί ως τώρα».

Η Άποψη που Επικρατεί στη Νότια Κορέα

Εντός της χώρας, ασκείται όλο και μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση ώστε να θεσπίσει νομοθεσία που θα προβλέπει ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης. Από το 2015, δικαστές περιφερειακών δικαστηρίων έχουν κρίνει 56 Μάρτυρες αντιρρησίες συνείδησης «αθώους» για την κατηγορία ότι απέφευγαν τη στράτευση. Μερικά περιφερειακά δικαστήρια έχουν παραπέμψει υποθέσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο και, στις 9 Ιουλίου 2015, το Δικαστήριο διεξήγαγε ακροαματική διαδικασία για να εξετάσει αν είναι συνταγματική η άρνηση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Το Δικαστήριο είχε αποφανθεί δύο φορές στο παρελθόν, το 2004 και το 2011, πως το γεγονός ότι ο Νόμος Περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης δεν παραβιάζει το σύνταγμα.

Όλο και περισσότερα δικαστήρια αφήνουν σε εκκρεμότητα αυτές τις υποθέσεις ωσότου εκδοθεί η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και, όπως φαίνεται στο γράφημα, ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν είναι πλέον μεγαλύτερος από τον αριθμό των Μαρτύρων που βρίσκονται στη φυλακή ως αντιρρησίες συνείδησης. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, 11 από τα 45 σωφρονιστικά ιδρύματα της Νότιας Κορέας δεν έχουν κανέναν Μάρτυρα κρατούμενο. Επειδή οι Μάρτυρες, λόγω της αξιοπιστίας τους, μειώνουν τον φόρτο εργασίας στις φυλακές, μερικοί αξιωματούχοι φυλακών έχουν εκφράσει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχουν επαρκές προσωπικό. Κάποιοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα ήθελαν να εργάζονται Μάρτυρες στις φυλακές τους στα πλαίσια ενός προγράμματος εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.

Χρονολόγιο

 1. 31 Οκτωβρίου 2017

  Συνολικά 309 Μάρτυρες του Ιεχωβά εκτίουν ποινές φυλάκισης λόγω αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική υπηρεσία.

  [1] Φυλακισμένοι αντιρρησίες συνείδησης [2] Εκκρεμείς υποθέσεις αντιρρησιών συνείδησης

 2. 3 Νοεμβρίου 2015

  Η CCPR ανακοινώνει τελικές παρατηρήσεις, συνιστώντας στη Νότια Κορέα να μεριμνήσει για ένα πρόγραμμα εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.

 3. 9 Ιουλίου 2015

  Το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει αν είναι συνταγματικές συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου Περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

 4. 14 Ιανουαρίου 2015

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 (δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) και το Άρθρο 9 (απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης) του ICCPR, καθώς αρνήθηκε να αναγνωρίσει σε 50 Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και τους φυλάκισε.

 5. 30 Ιουνίου 2014

  Εκκρεμούν στο Συνταγματικό Δικαστήριο 28 υποθέσεις για το ζήτημα της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική υπηρεσία. Στη φυλακή βρίσκονται 618 Μάρτυρες.

 6. 28 Ιανουαρίου 2014

  Ο Πρόεδρος της χώρας χορηγεί ειδική αμνηστία και επιτρέπει την αποφυλάκιση υπό όρους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποινής 100 περίπου Μαρτύρων αντιρρησιών συνείδησης κατά έναν ή δύο μήνες. Στις 31 Ιανουαρίου, οι κρατούμενοι Μάρτυρες αριθμούσαν 513.

 7. Νοέμβριος 2013

  Συνολικά 599 Μάρτυρες βρίσκονται στη φυλακή λόγω αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική υπηρεσία.

 8. Απρίλιος 2013

  Το εβδομήντα τοις εκατό των Μαρτύρων που βρίσκονται στη φυλακή χωρίζονται από τους υπόλοιπους κρατουμένους και μπαίνουν στα ίδια κελιά με ομοπίστους τους.

 9. 25 Οκτωβρίου 2012

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 (δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) του ICCPR, αρνούμενη να αναγνωρίσει σε 388 Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

 10. 30 Αυγούστου 2011

  Το Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει ότι οι νόμοι που ποινικοποιούν την άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα της Κορέας.

 11. 24 Μαρτίου 2011

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 του ICCPR, αρνούμενη να αναγνωρίσει σε 100 Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

 12. 15 Ιανουαρίου 2009

  Έκθεση της Προεδρικής Επιτροπής της Κορέας για τη Διερεύνηση Ύποπτων Θανάτων στον Στρατό επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο πέντε νεαρών Μαρτύρων από το 1975 ως το 1985, οι οποίοι είχαν φυλακιστεί ως αντιρρησίες συνείδησης.

 13. Δεκέμβριος 2008

  Η Νότια Κορέα απορρίπτει σχέδιο νόμου που θέσπιζε την εναλλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης.

 14. 18 Σεπτεμβρίου 2007

  Το Υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας ανακοινώνει ότι σχεδιάζει να θεσπίσει την εναλλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης που αρνούνται την στρατιωτική υπηρεσία για θρησκευτικούς λόγους, υποσχόμενο να αναθεωρήσει τους νόμους περί στρατιωτικής υπηρεσίας και εφεδρείας.

 15. 3 Νοεμβρίου 2006

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 του ICCPR, αρνούμενη να αναγνωρίσει σε δύο Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

 16. 26 Αυγούστου 2004

  Το Συνταγματικό Δικαστήριο επικυρώνει τη συνταγματικότητα του νόμου βάσει του οποίου καταδικάζονται οι αντιρρησίες συνείδησης.

 17. 2001

  Το Γραφείο Διοίκησης Στρατιωτικού Προσωπικού καταργεί την υποχρεωτική στρατολόγηση και οι ποινές φυλάκισης μειώνονται από τρία χρόνια σε ενάμισι.

 18. 1 Δεκεμβρίου 1985

  Πεθαίνει ο Κιμ Γιανγκ-γκέουν λόγω απάνθρωπης σωματικής βίας κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ως αντιρρησίας συνείδησης.

 19. 17 Αυγούστου 1981

  Πεθαίνει ο Κιμ Σουν-τάε λόγω απάνθρωπης σωματικής βίας κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ως αντιρρησίας συνείδησης.

 20. 28 Μαρτίου 1976

  Πεθαίνει ο Τσουνγκ Σανγκ-μποκ έπειτα από βάναυσους ξυλοδαρμούς και σκληρή κακομεταχείριση από στρατιωτικούς, επειδή αρνήθηκε τη στράτευση για λόγους συνείδησης.

 21. 19 Μαρτίου 1976

  Πεθαίνει ο Λι Τσουν-γκιλ από ρήξη σπλήνας, η οποία προκλήθηκε από βάναυσους ξυλοδαρμούς που υπέστη από στρατονόμους. Ήταν στη φυλακή ως αντιρρησίας συνείδησης.

 22. 14 Νοεμβρίου 1975

  Πεθαίνει ο Κιμ Γιονγκ-σικ έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό και βασανιστήρια που υπέστη από αξιωματικούς του στρατού, λόγω του ότι ήταν αντιρρησίας συνείδησης.

 23. 1975

  Ο πρόεδρος Παρκ Τσουνγκ-χι θεσπίζει την υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό, απαιτώντας τη συμμετοχή όλων όσων κρίνονται ικανοί να φέρουν όπλο. Οι άρρενες Μάρτυρες οδηγούνται δια της βίας στα κέντρα κατάταξης.

 24. 30 Ιανουαρίου 1973

  Τίθεται σε ισχύ Ειδικός Νόμος για Ποινικές Κυρώσεις σε περίπτωση Παραβίασης του Νόμου Περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ο οποίος αυξάνει τη μέγιστη ποινή φυλάκισης για τους αντιρρησίες συνείδησης από τρία σε δέκα χρόνια. Βάσει αυτού, μερικοί αντιρρησίες καλούνται κατ’ επανάληψη για κατάταξη.

 25. 1953

  Η Νότια Κορέα αρχίζει να φυλακίζει όσους αρνούνται τη στρατιωτική υπηρεσία για λόγους συνείδησης.

^ παρ. 4 Η Νότια Κορέα αποτελεί συμβαλλόμενο κράτος στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και στο πρώτο προαιρετικό πρωτόκολλο του ICCPR, επιτρέποντας στους πολίτες της να υποβάλλουν γραπτές αναφορές στη CCPR για παραβιάσεις του ICCPR.