Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά μετρούν πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στη Νότια Κορέα και απολαμβάνουν ελευθερία λατρείας​—εκτός από εκείνους που αρνούνται τη στράτευση για λόγους συνείδησης. Από τον Πόλεμο της Κορέας μέχρι σήμερα, η Νότια Κορέα εξακολουθεί να διώκει τους νεαρούς Μάρτυρες που αρνούνται τη στρατιωτική υπηρεσία και δεν έχει κάνει καμία πρόβλεψη για εναλλακτική υπηρεσία προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Ακολουθώντας αυτή την τακτική, η κυβέρνηση έχει καταδικάσει 19.300 Μάρτυρες σε φυλάκιση 36.800 και πλέον ετών συνολικά επειδή αρνήθηκαν τη στρατιωτική υπηρεσία.

Ωστόσο, η στάση που κρατάει η Νότια Κορέα εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό το ζήτημα αλλάζει. Στις 28 Ιουνίου 2018, το Συνταγματικό Δικαστήριο διαφοροποιήθηκε από προηγούμενες αποφάσεις του και αποφάνθηκε ότι ένα τμήμα του Νόμου Περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας (MSA) είναι αντισυνταγματικό, εφόσον δεν προβλέπει εναλλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης. Μολονότι το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει την εξουσία να αποφαίνεται όσον αφορά την εγκυρότητα των εθνικών νόμων, το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει πώς εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ως εκ τούτου, στις 30 Αυγούστου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε αρκετές υποθέσεις που περιλαμβάνουν Μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι είναι αντιρρησίες συνείδησης και θα εκδώσει απόφαση η οποία θα καθορίζει πώς εφαρμόζεται σε αυτούς ο MSA. Η απόφασή του θα επηρεάσει περίπου 900 υποθέσεις που εκκρεμούν σε κατώτερα δικαστήρια.

Αυξανόμενη Συναίσθηση της Ανάγκης για Αναθεώρηση του MSA

Πριν από την απόφαση του Ιουνίου, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει αποφανθεί δύο φορές στο παρελθόν, το 2004 και το 2011, ότι ο MSA δεν παραβιάζει το σύνταγμα, παρ’ όλο που ο MSA δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Παρά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, μερικοί δικαστές κατώτερων δικαστηρίων πίστευαν ότι θα παραβίαζαν το σύνταγμα αν καταδίκαζαν σε φυλάκιση τους αντιρρησίες συνείδησης.

Από το 2015, δικαστές περιφερειακών δικαστηρίων έχουν κρίνει 104 Μάρτυρες αντιρρησίες συνείδησης «αθώους» για την κατηγορία ότι αρνήθηκαν τη στράτευση, και 12 από αυτές τις αποφάσεις έχουν εκδοθεί από εφετεία. Όλο και περισσότεροι δικαστές αντιλαμβάνονταν ότι είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο MSA, γι’ αυτό ανέβαλλαν πολλές υποθέσεις, περιμένοντας την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου. Τώρα ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια ξεπερνάει κατά πολύ τον αριθμό των Μαρτύρων που βρίσκονται στη φυλακή ως αντιρρησίες συνείδησης. (Βλέπε το παρακάτω γράφημα.)

Εκτός αυτού, από το 2012, κατώτερα δικαστήρια έχουν παραπέμψει οχτώ υποθέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας από εκείνο να αποφασίσει αν ο MSA είναι συνταγματικός. Στις 9 Ιουλίου 2015, το Συνταγματικό Δικαστήριο διεξήγαγε ακροαματική διαδικασία για να εξετάσει το ζήτημα τρίτη φορά.

Απόφαση-Ορόσημο από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Έπειτα από διαβουλεύσεις σχεδόν τριών ετών, το Συνταγματικό Δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης σε απόφασή του με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2018. Με μια ρηξικέλευθη απόφαση, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η μη πρόβλεψη εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης είναι αντισυνταγματική και, επομένως, η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει τη νομοθεσία. Αν και η παρούσα νομοθεσία θα παραμείνει προς το παρόν σε ισχύ, η κυβέρνηση πρέπει να την τροποποιήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 ώστε να προβλέπει εναλλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι θα σεβαστεί την απόφαση του Δικαστηρίου. Ωστόσο, για να συμμορφώνεται η εναλλακτική υπηρεσία με τα διεθνή πρότυπα, δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, πρέπει να είναι αμιγώς κοινωνική και δεν πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την επίβλεψη του στρατού. Η κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει ακόμη ποια συγκεκριμένα σχέδια κάνει για να υλοποιήσει την εναλλακτική υπηρεσία, αλλά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ελπίζουν ότι το νέο πρόγραμμα θα είναι αποδεκτό από όλους τους αντιρρησίες συνείδησης.

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε για το αν είναι συνταγματικό να ποινικοποιείται η αντίρρηση συνείδησης υπό τον MSA. Έκρινε ότι τα ποινικά δικαστήρια έχουν το δικαίωμα να φυλακίζουν όσους αρνούνται τη στρατιωτική υπηρεσία. Ωστόσο, καθόρισε επίσης ότι, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης, ο αντιρρησίας συνείδησης μπορεί να χαρακτηριστεί «αθώος» όταν πληρούνται οι «βάσιμοι λόγοι» που προβλέπονται από τον νόμο.

Η Άποψη της Διεθνούς Κοινότητας για το Δικαίωμα στην Αντίρρηση Συνείδησης

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CCPR), η οποία εξετάζει την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), έχει αποφανθεί σε πάνω από 500 υποθέσεις ότι η Νότια Κορέα * παραβιάζει τα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης καταδικάζοντας και φυλακίζοντάς τους. Πολύ πρόσφατα, στις 14 Ιανουαρίου 2015, η CCPR εξέδωσε την πέμπτη της απόφαση εναντίον της Νότιας Κορέας σε αυτό το ζήτημα. Η απόφαση, η οποία αφορά 50 Μάρτυρες που είχαν φυλακιστεί, επανέλαβε παλαιότερες αποφάσεις που είχε εκδώσει, σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το δικαίωμά τους στην «ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας». Αποφάνθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση ήταν ένοχη «αυθαίρετης κράτησης» τιμωρώντας αυτούς τους άντρες με φυλάκιση επειδή ασκούν ένα θεμελιώδες δικαίωμα που εγγυάται το ICCPR.

Αφού εξέτασε ολόκληρο το υπόμνημα της Νότιας Κορέας απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, η CCPR υιοθέτησε τις τελικές της παρατηρήσεις στις 3 Νοεμβρίου 2015. Η CCPR συνέστησε στην κυβέρνηση να αποφυλακίσει όλους τους αντιρρησίες συνείδησης, να καθαρίσει το ποινικό τους μητρώο και να τους καταβάλει επαρκή αποζημίωση, καθώς και να θεσπίσει νομοθεσία που θα προβλέπει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση «πρέπει επίσης να εφαρμόσει πλήρως τις Απόψεις που έχει εκδώσει το [CCPR] ως τώρα».

Χρονολόγιο

 1. 20 Αυγούστου 2018

  Η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση κρίνει ότι η φυλάκιση δύο αντιρρησιών συνείδησης που είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αυθαίρετη εφόσον παραβιάζει την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

 2. 31 Ιουλίου 2018

  Συνολικά 117 Μάρτυρες του Ιεχωβά εκτίουν ποινές φυλάκισης επειδή αρνούνται τη στράτευση για λόγους συνείδησης.

  [1] Φυλακισμένοι αντιρρησίες συνείδησης [2] Εκκρεμείς υποθέσεις αντιρρησιών συνείδησης

 3. 28 Ιουνίου 2018

  Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει ότι το Άρθρο 5, παράγραφος 1, του Νόμου Περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας είναι αντισυνταγματικό, εφόσον δεν παρέχει εναλλακτική υπηρεσία.

 4. 3 Νοεμβρίου 2015

  Η CCPR ανακοινώνει τελικές παρατηρήσεις, συνιστώντας στη Νότια Κορέα να μεριμνήσει για ένα πρόγραμμα εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.

 5. 9 Ιουλίου 2015

  Το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει αν είναι συνταγματικές συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου Περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

 6. 14 Ιανουαρίου 2015

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 (δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) και το Άρθρο 9 (απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης) του ICCPR, καθώς αρνήθηκε να αναγνωρίσει σε 50 Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και τους φυλάκισε.

 7. 30 Ιουνίου 2014

  Εκκρεμούν στο Συνταγματικό Δικαστήριο 28 υποθέσεις για το ζήτημα της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική υπηρεσία. Στη φυλακή βρίσκονται 618 Μάρτυρες.

 8. 28 Ιανουαρίου 2014

  Ο Πρόεδρος της χώρας χορηγεί ειδική αμνηστία και επιτρέπει την αποφυλάκιση υπό όρους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποινής 100 περίπου Μαρτύρων αντιρρησιών συνείδησης κατά έναν ή δύο μήνες. Στις 31 Ιανουαρίου, οι κρατούμενοι Μάρτυρες αριθμούσαν 513.

 9. Νοέμβριος 2013

  Συνολικά 599 Μάρτυρες βρίσκονται στη φυλακή λόγω αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική υπηρεσία.

 10. Απρίλιος 2013

  Το εβδομήντα τοις εκατό των Μαρτύρων που βρίσκονται στη φυλακή χωρίζονται από τους υπόλοιπους κρατουμένους και μπαίνουν στα ίδια κελιά με ομοπίστους τους.

 11. 25 Οκτωβρίου 2012

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 (δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) του ICCPR, αρνούμενη να αναγνωρίσει σε 388 Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

 12. 30 Αυγούστου 2011

  Το Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει ότι οι νόμοι που ποινικοποιούν την άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα της Κορέας.

 13. 24 Μαρτίου 2011

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 του ICCPR, αρνούμενη να αναγνωρίσει σε 100 Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

 14. 15 Ιανουαρίου 2009

  Έκθεση της Προεδρικής Επιτροπής της Κορέας για τη Διερεύνηση Ύποπτων Θανάτων στον Στρατό επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο πέντε νεαρών Μαρτύρων από το 1975 ως το 1985, οι οποίοι είχαν φυλακιστεί ως αντιρρησίες συνείδησης.

 15. Δεκέμβριος 2008

  Η Νότια Κορέα απορρίπτει σχέδιο νόμου που θέσπιζε την εναλλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης.

 16. 18 Σεπτεμβρίου 2007

  Το Υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας ανακοινώνει ότι σχεδιάζει να θεσπίσει την εναλλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης που αρνούνται την στρατιωτική υπηρεσία για θρησκευτικούς λόγους, υποσχόμενο να αναθεωρήσει τους νόμους περί στρατιωτικής υπηρεσίας και εφεδρείας.

 17. 3 Νοεμβρίου 2006

  Η CCPR διατυπώνει Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18 του ICCPR, αρνούμενη να αναγνωρίσει σε δύο Μάρτυρες το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

 18. 26 Αυγούστου 2004

  Το Συνταγματικό Δικαστήριο επικυρώνει τη συνταγματικότητα του νόμου βάσει του οποίου καταδικάζονται οι αντιρρησίες συνείδησης.

 19. 2001

  Το Γραφείο Διοίκησης Στρατιωτικού Προσωπικού καταργεί την υποχρεωτική στρατολόγηση και οι ποινές φυλάκισης μειώνονται από τρία χρόνια σε ενάμισι.

 20. 1 Δεκεμβρίου 1985

  Πεθαίνει ο Κιμ Γιανγκ-γκέουν λόγω απάνθρωπης σωματικής βίας κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ως αντιρρησίας συνείδησης.

 21. 17 Αυγούστου 1981

  Πεθαίνει ο Κιμ Σουν-τάε λόγω απάνθρωπης σωματικής βίας κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ως αντιρρησίας συνείδησης.

 22. 28 Μαρτίου 1976

  Πεθαίνει ο Τσουνγκ Σανγκ-μποκ έπειτα από βάναυσους ξυλοδαρμούς και σκληρή κακομεταχείριση από στρατιωτικούς, επειδή αρνήθηκε τη στράτευση για λόγους συνείδησης.

 23. 19 Μαρτίου 1976

  Πεθαίνει ο Λι Τσουν-γκιλ από ρήξη σπλήνας, η οποία προκλήθηκε από βάναυσους ξυλοδαρμούς που υπέστη από στρατονόμους. Ήταν στη φυλακή ως αντιρρησίας συνείδησης.

 24. 14 Νοεμβρίου 1975

  Πεθαίνει ο Κιμ Γιονγκ-σικ έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό και βασανιστήρια που υπέστη από αξιωματικούς του στρατού, λόγω του ότι ήταν αντιρρησίας συνείδησης.

 25. 1975

  Ο πρόεδρος Παρκ Τσουνγκ-χι θεσπίζει την υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό, απαιτώντας τη συμμετοχή όλων όσων κρίνονται ικανοί να φέρουν όπλο. Οι άρρενες Μάρτυρες οδηγούνται δια της βίας στα κέντρα κατάταξης.

 26. 30 Ιανουαρίου 1973

  Τίθεται σε ισχύ Ειδικός Νόμος για Ποινικές Κυρώσεις σε περίπτωση Παραβίασης του Νόμου Περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ο οποίος αυξάνει τη μέγιστη ποινή φυλάκισης για τους αντιρρησίες συνείδησης από τρία σε δέκα χρόνια. Βάσει αυτού, μερικοί αντιρρησίες καλούνται κατ’ επανάληψη για κατάταξη.

 27. 1953

  Η Νότια Κορέα αρχίζει να φυλακίζει όσους αρνούνται τη στρατιωτική υπηρεσία για λόγους συνείδησης.

^ παρ. 12 Η Νότια Κορέα αποτελεί συμβαλλόμενο κράτος στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και στο πρώτο προαιρετικό πρωτόκολλο του ICCPR, επιτρέποντας στους πολίτες της να υποβάλλουν γραπτές αναφορές στη CCPR για παραβιάσεις του ICCPR.