Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά μετρούν πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στη Νότια Κορέα και απολαμβάνουν ελευθερία λατρείας. Η μόνη σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι ο αμείλικτος διωγμός των αντιρρησιών συνείδησης.

Η Νότια Κορέα δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και δεν έχει θεσπίσει νόμο για την εναλλακτική υπηρεσία. Γι’ αυτόν τον λόγο, νεαροί Μάρτυρες οι οποίοι είναι αντιρρησίες συνείδησης καταδικάζονται συνήθως σε φυλάκιση 18 μηνών. Κάθε μήνα φυλακίζονται 40 με 50 άτομα. Ακόμα και μετά την αποφυλάκισή τους, όμως, οι αντιρρησίες συνείδησης εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, επειδή έχουν πια αποκτήσει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και φαίνονται σαν να απέφυγαν την οφειλόμενη στρατιωτική υπηρεσία. Ένας τέτοιος Μάρτυρας μπορεί να δυσκολευτεί να βρει εργασία, ίσως δε και να βρεθεί σε μειονεκτική θέση στην κοινωνία.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης και όσοι ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους υπηρεσία αλλά στη συνέχεια δέχτηκαν τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, οι οποίες τους υπαγορεύουν να αγαπούν τον πλησίον τους και να μη μαθαίνουν τον πόλεμο. Για όσο διάστημα παραμένουν στους καταλόγους εφέδρων, αυτοί οι άντρες έρχονται επανειλημμένα αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και πρόστιμα επειδή αρνούνται να λάβουν περαιτέρω στρατιωτική εκπαίδευση.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει εκδώσει πάνω από 500 αποφάσεις κατά της Νότιας Κορέας για παραβίαση των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης, και θεωρεί ότι η φυλάκισή τους συνιστά «αυθαίρετη κράτηση». Έχει δηλώσει επίσης ότι η Νότια Κορέα «υποχρεούται να αποφεύγει τέτοιου είδους παραβιάσεις» στο μέλλον. Η επίλυση αυτού του ζητήματος θα σήμαινε ότι η ελευθερία συνείδησης και θρησκείας γίνεται πραγματικά σεβαστή στη Νότια Κορέα.