Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Μάρτυρες του Ιεχωβά σε Φυλακές της Νότιας Κορέας Καταθέτουν και Άλλες Προσφυγές

Μάρτυρες του Ιεχωβά σε Φυλακές της Νότιας Κορέας Καταθέτουν και Άλλες Προσφυγές

Από τον Ιανουάριο του 2016, περισσότεροι από 50 Νοτιοκορεάτες οι οποίοι είναι αντιρρησίες συνείδησης έχουν υποβάλει προσφυγές στην Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση (Ομάδα Εργασίας). Οι αντιρρησίες ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας είναι ένοχη αυθαίρετης κράτησης καθώς τους τιμωρεί με φυλάκιση για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία θρησκείας και συνείδησης.

Βάση για τις Προσφυγές

Δύο φορείς του ΟΗΕ, η Ομάδα Εργασίας και η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχουν αποφανθεί ότι η φυλάκιση ατόμων που αρνούνται τη στράτευση για λόγους συνείδησης συνιστά «αυθαίρετη κράτηση». * Το 2014, η απόφαση της Επιτροπής για το εν λόγω ζήτημα ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έπρεπε να σταματήσει αυτή την άδικη δίωξη των αντιρρησιών συνείδησης, να αποζημιώσει τα άτομα που έχει φυλακίσει και να καθαρίσει το ποινικό τους μητρώο. Με βάση αυτή την απόφαση, συνολικά 682 Νοτιοκορεάτες Μάρτυρες προσέφυγαν στην Ομάδα Εργασίας. *

Το Ζήτημα Ερευνάται από τη Διεθνή και την Εγχώρια Κοινότητα

Όταν η Ομάδα Εργασίας διαβιβάσει τις προσφυγές στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και λάβει την απάντηση της κυβέρνησης, θα διατυπώσει την άποψή της. Αν αποδεχτεί τις προσφυγές κατά της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας για αυθαίρετη κράτηση, θα ζητήσει από την κυβέρνηση να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να επανορθώσει και να εμποδίσει την ποινικοποίηση της αντίρρησης συνείδησης.

Επιπλέον, το ζήτημα της συνταγματικότητας του Νόμου για τη Στρατιωτική Υπηρεσία βρίσκεται ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας, και αναμένεται απόφαση. Αυτό το Δικαστήριο είναι ενήμερο για τις 600 και πλέον προσφυγές που έχουν κατατεθεί στην Ομάδα Εργασίας. Επίσης, γνωρίζει ότι η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει κάνει επανειλημμένα συστάσεις στη Νότια Κορέα για να αναγνωρίσει την αντίρρηση συνείδησης ως δικαίωμα και να θεσπίσει πρόγραμμα εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά για να δει αν το ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Κορέας θα προασπίσει το θεμελιώδες δικαίωμα της άρνησης στράτευσης για λόγους συνείδησης.

^ παρ. 4 Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Απόψεις που υιοθετήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση, Άποψη Αρ. 16/2008 (Τουρκία) Έγγραφο ΟΗΕ A/HRC/10/21/Add.1, σ. 145, παρ. 38 (9 Μαΐου 2008). Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Απόψεις, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Αναφορά Αρ. 2179/2012, Έγγραφο ΟΗΕ CCPR/C/112/D/2179/2012, παρ. 7.5. (15 Οκτωβρίου 2014)

^ παρ. 4 Το 2015, 631 αντιρρησίες συνείδησης κατέθεσαν προσφυγές, και άλλοι 51 έχουν κάνει το ίδιο μέσα στο 2016 μέχρι αυτή τη στιγμή.