Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Πιέζει τη Νότια Κορέα να Αναγνωρίσει την Αντίρρηση Συνείδησης

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Πιέζει τη Νότια Κορέα να Αναγνωρίσει την Αντίρρηση Συνείδησης

Αφού ανασκόπησε λεπτομερώς το υπόμνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Νότιας Κορέας, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέδωσε τις τελικές της επισημάνσεις στις 3 Νοεμβρίου 2015. Η Επιτροπή αναγνώρισε τα θετικά βήματα που έχει κάνει η Νότια Κορέα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης.

Δικαίωμα στην Ελευθερία Συνείδησης και Θρησκείας

Παρότι η άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, η Νότια Κορέα εξακολουθεί να τιμωρεί όσους αρνούνται να στρατευτούν για λόγους συνείδησης. Από το 1950, διάφορα δικαστήρια έχουν καταδικάσει πάνω από 18.000 Μάρτυρες του Ιεχωβά συνολικά σε περίπου 36.000 χρόνια φυλάκισης.

Η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση για να:

  • Αποφυλακίσει άμεσα όλους τους αντιρρησίες συνείδησης που είναι φυλακισμένοι επειδή αρνούνται τη στράτευση.

  • Να καθαρίσει το ποινικό μητρώο των αντιρρησιών συνείδησης, να τους καταβάλει επαρκή αποζημίωση και να διασφαλίσει ότι δεν θα γνωστοποιήσει δημόσια προσωπικές τους πληροφορίες.

  • Να αναγνωρίσει νομικά την άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης και να δίνει τη δυνατότητα στους αντιρρησίες συνείδησης να προσφέρουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

Καλείται να Εφαρμόσει τις Δεσμεύσεις Της

Από το 2006, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διατύπωσε πέντε Απόψεις με τις οποίες κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας για το ότι δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία που να προστατεύει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης, καθώς και για το ότι τιμωρεί όσους επικαλούνται αυτό το δικαίωμα. * Η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής άσκησε πάλι πιέσεις στην κυβέρνηση για να «θεσπίσει μηχανισμούς και κατάλληλες διαδικασίες ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι Απόψεις της Επιτροπής», συμπεριλαμβανομένων και των Απόψεων που έχει ήδη εκδώσει η Επιτροπή.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ο Σονγκ-χο Λι, εισηγητής της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νότιας Κορέας, παραδέχτηκε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επισημαίνονται στην έκθεση. Σε μια δημόσια δήλωσή του, με την οποία συνιστούσε στην κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής, ο κ. Λι ολοκλήρωσε με τα εξής λόγια: «Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να εφαρμόσει πλήρως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα [ICCPR]».

Ως Κράτος μέλος σε αυτή τη σύμβαση, η Νότια Κορέα έχει δεσμευτεί να προστατέψει τα δικαιώματα που εγγυάται το ICCPR. Εφόσον η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επιβλέπει την εφαρμογή του ICCPR και αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης, η Νότια Κορέα θα εξακολουθεί να παραβιάζει τη συνθήκη ώσπου να εφαρμόσει τις Απόψεις και τις συστάσεις της Επιτροπής.

Η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προσθέτει ακόμη μία φωνή στην ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή κατακραυγή εναντίον της Νότιας Κορέας για τη μεταχείριση των αντιρρησιών συνείδησης. Πολλοί στη Νότια Κορέα και αλλού παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον πώς θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση σε αυτή την απαίτηση για συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της.

^ παρ. 10 Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκδίδει αποφάσεις γνωστές ως Απόψεις όταν θεωρεί πως ένα Κράτος μέλος έχει παραβιάσει δικαιώματα τα οποία εγγυάται το ICCPR. Οι πέντε Απόψεις που καθορίζουν ότι η Νότια Κορέα παραβίασε το Άρθρο 18, «το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας», είναι οι εξής: Αρ. 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon and Myung-jin Choi v. Republic of Korea, 3 Νοεμβρίου 2006· Αρ. 1593-1603/2007, Eu-min Jung et al. v. Republic of Korea, 23 Μαρτίου 2010· Αρ. 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong et al. v. Republic of Korea 24 Μαρτίου 2011· Αρ. 1786/2008, Jong-nam Kim et al. v. Republic of Korea, 25 Οκτωβρίου 2012· Αρ. 2179/2012, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, 15 Οκτωβρίου 2014.