Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δραστηριοποιούνται στη Ναμίμπια από το 1929. Ωστόσο, η κυβέρνηση μειοψηφίας της Νότιας Αφρικής, η οποία κυβερνούσε τη Ναμίμπια κατ’ εντολήν της Κοινωνίας των Εθνών, περιόρισε τις θρησκευτικές τους δραστηριότητες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 ως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι αρχές δεν επέτρεπαν στους λευκούς να μπουν σε περιοχές μαύρων χωρίς να έχουν άδεια από την κυβέρνηση, και περιόριζαν έτσι τη δράση των ξένων ιεραποστόλων. Εκείνα τα χρόνια, οι Μάρτυρες αντιμετώπιζαν σφοδρή εναντίωση από θρησκευτικούς ηγέτες και τοπικές αρχές επειδή μετέδιδαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις σε άλλους.

Στις 21 Μαρτίου 1990, η Ναμίμπια κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Νότια Αφρική. Υπό το νέο σύνταγμα, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά απέκτησαν μεγαλύτερη ελευθερία στις θρησκευτικές τους δραστηριότητες. Το 2008, έλαβαν νομική αναγνώριση. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ναμίμπια είναι ευγνώμονες που μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.