Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

Ιστορικό Ορόσημο στη Ναμίμπια: 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Ιστορικό Ορόσημο στη Ναμίμπια: 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Ιστορικό Ορόσημο στη Ναμίμπια: 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008