Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

Ιστορικό Ορόσημο στη Ναμίμπια: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990

Ιστορικό Ορόσημο στη Ναμίμπια: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990

Ιστορικό Ορόσημο στη Ναμίμπια: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990