Ιστορικό Ορόσημο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980