Ιστορικό Ορόσημο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: 1962