Ιστορικό Ορόσημο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1971