Ιστορικό Ορόσημο στις Ηνωμένες Πολιτείες: 3 ΜΑΪΟΥ 1943