Ιστορικό Ορόσημο στις Ηνωμένες Πολιτείες: 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1884