Ιστορικό Ορόσημο στις Ηνωμένες Πολιτείες: 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992