Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ιστορικό Ορόσημο στην Ερυθραία: 1954

Ιστορικό Ορόσημο στην Ερυθραία: 1954

Ιστορικό Ορόσημο στην Ερυθραία: 1954