Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γεωργία

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Το ΕΔΔΑ Κάνει Δεκτή την Παραδοχή της Γεωργίας Όσον Αφορά την Παραβίαση των Δικαιωμάτων των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Η Γεωργία αναγνώρισε ότι η απόφαση για την ακύρωση της καταχώρισης των νομικών προσώπων που χρησιμοποιούν οι Μάρτυρες “ήταν μη αιτιολογημένη”. Εξαιτίας εκείνης της κυβερνητικής απόφασης οι Μάρτυρες υφίσταντο διωγμό και βιαιότητες επί χρόνια.

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Εκστρατεία Ενημέρωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο του 2015 οι αρχές επιβολής του νόμου ενημερώθηκαν μέσω μιας εκστρατείας για τα στοιχεία μιας πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις θρησκευτικές δραστηριότητες των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Προασπίζει τους Κανόνες του Κράτους Δικαίου στη Γεωργία

Στις 7 Οκτωβρίου 2014, το ΕΔΔΑ εξέδωσε απόφαση υπέρ των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Δημοκρατία της Γεωργίας. Οι αρχές της χώρας κρίθηκαν ένοχες παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Μαρτύρων.