Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Γενική Εικόνα της Βουλγαρίας

Γενική Εικόνα της Βουλγαρίας

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία από το 1888. Το 1938, καταχωρίστηκαν ως νομικό σωματείο στη χώρα, αλλά έχασαν αυτή την καταχώριση όταν η χώρα περιήλθε υπό κομμουνιστικό έλεγχο το 1944. Οι Μάρτυρες αντιμετώπιζαν αυστηρούς περιορισμούς έως το 1991, οπότε καταχωρίστηκαν επίσημα ως σωματείο, το Χριστιανικό Σωματείο των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Ωστόσο, το 1994, εξαιτίας μιας δυσφημιστικής εκστρατείας εναντίον των «μη παραδοσιακών» θρησκειών και της ψήφισης ενός περιοριστικού θρησκευτικού νόμου, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλες θρησκευτικές μειονότητες έχασαν τη νομική τους υπόσταση. Ως επακόλουθο, η αστυνομία προέβαινε σε συλλήψεις Μαρτύρων, διέκοπτε τις θρησκευτικές τους συγκεντρώσεις και έκανε κατασχέσεις των εντύπων τους. Τα βουλγαρικά δικαστήρια δεν παρείχαν νομική προστασία στους Μάρτυρες.

Αφού εξάντλησαν όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα, οι Μάρτυρες προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Το 1998, το 2001 και το 2004, το ΕΔΔΑ ενέκρινε φιλικούς διακανονισμούς στους οποίους κατέληξαν οι Μάρτυρες και η βουλγαρική κυβέρνηση. Κατόπιν, η κυβέρνηση καταχώρισε τη θρησκεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Υποστήριξε επίσης το δικαίωμά τους στην ελευθερία θρησκείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης, στην εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία και στην ανεμπόδιστη έκφραση των πεποιθήσεών τους.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Βουλγαρία είναι ευγνώμονες για τον βαθμό θρησκευτικής ελευθερίας που απολαμβάνουν και, σε γενικές γραμμές, διεξάγουν τις θρησκευτικές τους δραστηριότητες χωρίς προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι τοπικοί δήμοι περιορίζουν τη θρησκευτική δραστηριότητα των Μαρτύρων, καθώς εφαρμόζουν εσφαλμένα διάφορες τοπικές διατάξεις στη δημόσια διακονία τους ή αρνούνται να εκδώσουν πολεοδομικές άδειες για τις Αίθουσες Βασιλείας τους. Επιπλέον, κάποιοι πολίτες έχουν επιτεθεί σωματικά στους Μάρτυρες και τους έχουν κακομεταχειριστεί. Παρότι τα όργανα επιβολής του νόμου παρέχουν κάποια υποστήριξη, συνήθως δεν ασκούν διώξεις στους επιτιθέμενους ούτε προστατεύουν τα θύματα. Οι Μάρτυρες εξακολουθούν να προσεγγίζουν τους Βούλγαρους αξιωματούχους με σκοπό να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ μία υπόθεση που αφορά άδεια για Αίθουσα Βασιλείας εκκρεμεί στο ΕΔΔΑ.