Οι πρώτοι νεαροί Μάρτυρες στην Αρμενία που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας προσφέρουν παραγωγική εργασία για να εκπληρώσουν το εθνικό τους καθήκον. Παλιότερα, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά φυλακίζονταν επειδή αρνούνταν τη στράτευση για λόγους συνείδησης. Ωστόσο, το 2013, η Δημοκρατία της Αρμενίας τροποποίησε τη νομοθεσία της ώστε να προβλέπει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία αντί για στρατιωτική υπηρεσία. Μέχρι σήμερα, πάνω από 200 Μάρτυρες έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Δεκαέξι Μάρτυρες είχαν ολοκληρώσει την υπηρεσία τους προς το κράτος ως τα τέλη του Ιουνίου του 2016.

Επιτυχημένο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Οι πρώτοι νεαροί Μάρτυρες που τελείωσαν το πρόγραμμα είχαν αρχικά φυλακιστεί επειδή αρνούνταν να καταταχθούν στον στρατό. Όταν τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, αυτοί οι Μάρτυρες υπάχθηκαν στο πρόγραμμα εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας. Τον Ιανουάριο του 2014, ξεκίνησαν να εργάζονται ως κηπουροί, οδοκαθαριστές, βοηθητικό προσωπικό σε μονάδες υγείας ή εργάτες σε άλλες υπηρεσίες.

Οι νεαροί άντρες που ολοκλήρωσαν την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία τους εκτιμούν πολύ το γεγονός ότι η κυβέρνηση τους έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν σε χρήσιμες εργασίες, όπως είναι ο εξωραϊσμός της κοινότητάς τους και η φροντίδα των απόρων. Αυτό το νέο πρόγραμμα επιτρέπει στους νεαρούς άντρες που ολοκληρώνουν την υπηρεσία τους να παραμείνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας έχοντας παράλληλα καθαρό ποινικό μητρώο.

Ο 22χρονος Νταβίτ Αρακελιάν, ο οποίος ολοκλήρωσε την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία του ως νοσοκόμος σε οίκο ευγηρίας, σχολίασε: «Η εναλλακτική υπηρεσία με βοήθησε να γίνω πιο σοβαρό, υπεύθυνο και φιλόπονο άτομο. Χάρηκα που εκπλήρωσα την υποχρεωτική μου υπηρεσία προς το κράτος βοηθώντας πραγματικά τους άλλους. Η διοίκηση και το προσωπικό στον οίκο ευγηρίας, αλλά και ορισμένοι τρόφιμοι, μας επαίνεσαν για το έργο μας». Ο Μιχαήλ Μανασιάν, ο οποίος είναι επίσης 22 χρονών και διορίστηκε να εργαστεί στην Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, είπε: «Ταυτόχρονα με την υπηρεσία μου, απέκτησα μια ειδίκευση, την οποία μπορώ τώρα να εξασκήσω ως επάγγελμα. Μπόρεσα επίσης να εκπληρώσω την υπηρεσία μου προς το κράτος χωρίς να παραβιάσω τη συνείδησή μου».

Μπορεί το Παράδειγμα της Αρμενίας να Υποκινήσει Άλλες Χώρες να Υιοθετήσουν την Εναλλακτική Κοινωνική Υπηρεσία;

Πρόσφατα, η Αρμενία έκανε ένα ακόμη βήμα προόδου τροποποιώντας το σύνταγμά της ώστε να αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Το άρθρο 41(3) του τροποποιημένου συντάγματος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2015, δηλώνει: «Κάθε πολίτης του οποίου η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις συγκρούονται με τη στρατιωτική υπηρεσία έχει το δικαίωμα να την αντικαταστήσει με εναλλακτική υπηρεσία κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος». Η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης συνεχάρη την Αρμενία για αυτή την εξέλιξη, την οποία αποκάλεσε «αξιοθαύμαστο μέσο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της απόφασης στην υπόθεση Μπαγιατιάν κατά Αρμενίας, * [και] αξίζει έπαινο».

Χάρη στο πρόγραμμα εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, η Αρμενία εναρμονίστηκε με τα διεθνή πρότυπα. Πέρασε από ένα καθεστώς που τιμωρεί τους αντιρρησίες συνείδησης σε κάποιο που σέβεται το δικαίωμά τους στην ελευθερία συνείδησης. Τα οφέλη αυτής της αντιμετώπισης θέτουν το παράδειγμα για άλλες χώρες οι οποίες τιμωρούν τους αντιρρησίες συνείδησης. Η εμπειρία της Αρμενίας αποδεικνύει πως η εφαρμογή αυτού του προγράμματος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τόσο της κυβέρνησης όσο και των πολιτών της.

Ο Τιγκράν Αρουτουνιάν είπε τα εξής, εκ μέρους των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Αρμενία: «Εκτιμούμε πολύ το ότι η αρμενική κυβέρνηση έχει κάνει θετικά βήματα για να διασφαλίσει την προστασία βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Οι νεαροί Μάρτυρες στην Αρμενία μπορούν τώρα να εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους απέναντι στο κράτος με τρόπο που σέβεται τη συνείδησή τους και ωφελεί τους άλλους».

^ παρ. 8 Η απόφαση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Μπαγιατιάν κατά Αρμενίας ([GC], αρ. 23459/03, ECHR 2011) αποτέλεσε ορόσημο. Ήταν η πρώτη φορά που το Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα στην άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης προστατεύεται πλήρως από το Άρθρο 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.