Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αρμενία

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Οι Πρώτοι Μάρτυρες του Ιεχωβά Ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Αρμενία

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην Αρμενία εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους προς την κυβέρνηση με τρόπο που σέβεται τη συνείδησή τους και ωφελεί τη χώρα και τους πολίτες της.

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Η Αρμενία Εφαρμόζει με Επιτυχία την Εναλλακτική Κοινωνική Υπηρεσία

Μάρτυρες του Ιεχωβά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συνεργάτες τους, διευθυντές και προϊστάμενοι κάνουν σχόλια για την επιτυχία του.

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Η Αρμενία Θεσμοθετεί την Εναλλακτική Κοινωνική Υπηρεσία

Η κυβέρνηση κάνει αξιόλογες προσπάθειες για την προστασία των αντιρρησιών συνείδησης. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν πλέον τη δυνατότητα κοινωνικής υπηρεσίας.