Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της Σκοπιάς είναι για πρώτη φορά διαθέσιμη σε 100 γλώσσες! Με αυτό το βοήθημα έρευνας μπορεί κάποιος, όχι μόνο να έχει πρόσβαση σε αρκετά έντυπα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά και να βλέπει εύκολα σε δύο γλώσσες το εδάφιο ή το λήμμα που διαβάζει.