Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Ελλάδα

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ενημέρωση για τις Διεθνείς Συνελεύσεις: Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας Υποδέχτηκε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

Η Διεθνής Συνέλευση «Να Επιζητείτε Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού!» διεξάχθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.