Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από νομική μάχη που κράτησε 14 χρόνια, η κυβέρνηση της Γαλλίας επέστρεψε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά το συνολικό ποσό των 6.373.987,31 ευρώ.

Το 1998, η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι οι συνεισφορές που κάνουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην εκκλησία τους πρέπει να φορολογούνται και επέβαλε έναν υπέρογκο αναδρομικό φόρο της τάξης του 60 τοις εκατό. Το 2003 απαίτησε τμηματική πληρωμή. Η υπόθεση φέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έκρινε ότι, με την επιβολή αυτού του παράνομου φόρου, η Γαλλία ήταν ένοχη παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά και ότι αυτή η φορολόγηση θα μπορούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο του γραφείου των Μαρτύρων στη Γαλλία και στην παρεμπόδιση του Βιβλικού εκπαιδευτικού τους έργου. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο φόρος ήταν παράνομος, η γαλλική κυβέρνηση έχει αρχίσει τώρα να εφαρμόζει την απόφαση του Δικαστηρίου επιστρέφοντας με τόκο τα ποσά που είχε εισπράξει και πληρώνοντας τα δικαστικά έξοδα των Μαρτύρων.

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ:

Διεθνές Γραφείο Ενημέρωσης: J. R. Brown, τηλ. +1 718 560 5000

Γαλλία: Guy Canonici, τηλ. +33 2 32 25 55 55