ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Γαλλία—Στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε την Αυστρία ένοχη διακρίσεων σε βάρος των Μαρτύρων του Ιεχωβά και έδωσε εντολή στην κυβέρνηση της χώρας να πληρώσει στους Μάρτυρες περίπου 13.000 ευρώ για τα νομικά τους έξοδα.

Το 2002, δύο διάκονοι των Μαρτύρων του Ιεχωβά από τις Φιλιππίνες, θέλοντας να κάνουν ποιμαντικό έργο σε Φιλιππινέζους ομοπίστους τους οι οποίοι ζουν στην Αυστρία, ζήτησαν άδεια παραμονής από την κυβέρνηση της χώρας, αλλά η αίτησή τους δεν έγινε δεκτή. Επίσης, η κυβέρνηση είχε επιβάλει στους Μάρτυρες φόρο επί μιας θρησκευτικής δωρεάς την οποία έλαβαν το 1999. Οι ενέργειες της κυβέρνησης και στις δύο περιπτώσεις οφείλονταν στο ότι δεν αναγνώριζε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως «θρησκευτική οργάνωση», αλλά ως «θρησκευτική κοινότητα». Δίνοντας στους Μάρτυρες αυτή την κατώτερη υπόσταση, αρνούνταν να τους παραχωρήσει κάποια προνόμια που απολαμβάνουν άλλες εδραιωμένες θρησκείες.

Αυτή είναι η έκτη απόφαση του Δικαστηρίου κατά της Αυστρίας και υπέρ των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και επικυρώνει μια προηγούμενη απόφασή του που είχε εκδοθεί το 2008. Τότε, το Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι οι Μάρτυρες θα έπρεπε να έχουν αναγνωριστεί ως «θρησκευτική οργάνωση» «πολύ νωρίτερα» με βάση το «πολυετές ιστορικό ύπαρξής [τους] διεθνώς», καθώς και το γεγονός ότι είναι «από μακρού εδραιωμένοι» στην Αυστρία.

Οι Μάρτυρες ελπίζουν ότι αυτή η πρόσφατη νίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα συμβάλει στην προστασία θεμελιωδών ελευθεριών και στην εξάλειψη των θρησκευτικών διακρίσεων, όχι μόνο προς όφελος των ομοπίστων τους, αλλά και προς όφελος όλων των πολιτών στις χώρες που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ:

Διεθνές Γραφείο Ενημέρωσης: J. R. Brown, τηλ. +1 718 560 5000

Αυστρία: Johann Zimmermann, τηλ. +43 1 804 53 45