Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η Ταπεινοφροσύνη Είναι Καλύτερη από την Υπερηφάνεια

Η Ταπεινοφροσύνη Είναι Καλύτερη από την Υπερηφάνεια

Η ταπεινοφροσύνη βοήθησε τον Γεδεών να προωθήσει την ειρήνη (Κρ 8:1-3· w00 15/8 σ. 25 ¶3)

Η ταπεινοφροσύνη υποκίνησε τον Γεδεών να επιζητήσει τη δόξα του Ιεχωβά, όχι τη δική του (Κρ 8:22, 23· w17.01 σ. 20 ¶15)

Εξαιτίας της υπερηφάνειας, ο Αβιμέλεχ προξένησε κακό και στον εαυτό του και σε άλλους (Κρ 9:1, 2, 5, 22-24· w08 15/2 σ. 9 ¶9)

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η ταπεινοφροσύνη όταν χρειάζεται να απαντήσουμε σε έναν εξοργισμένο οικοδεσπότη;