Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

15-21 Αυγούστου

1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 5, 6

15-21 Αυγούστου
  • Ύμνος 122 και Προσευχή

  • Εισαγωγικά Σχόλια (1 λεπτό)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΡΟΥ

  • Αρχική Επίσκεψη: (3 λεπτά) Αρχίστε συζήτηση από το οπισθόφυλλο του ειδικού βιβλιαρίου Ευτυχισμένη Ζωή για Πάντα! και στη συνέχεια κάντε διευθετήσεις για να επιστρέψετε και να απαντήσετε στην ερώτηση του τίτλου από το μάθημα 01. (th μελέτη 11)

  • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά) Επισκεφτείτε κάποιον που δέχτηκε το ειδικό βιβλιάριο Ευτυχισμένη Ζωή για Πάντα! και δείξτε πώς γίνεται η Γραφική μελέτη. (th μελέτη 2)

  • Γραφική Μελέτη: (5 λεπτά) lff μάθημα 06 σημείο 5 (th μελέτη 9)

ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

  • Ύμνος 91

  • Βλέπουμε το Χέρι του Ιεχωβά στην Οικοδόμηση Αιθουσών Βασιλείας: (15 λεπτά) Βάλτε να παίξει το βίντεο. Μετά ρωτήστε: Ποιες εμπειρίες αποδεικνύουν την ευλογία του Ιεχωβά στα έργα οικοδόμησης Αιθουσών Βασιλείας στη Μικρονησία; Ποιον ρόλο παίζει το άγιο πνεύμα στα θεοκρατικά οικοδομικά έργα; Πώς έχετε δει εσείς την ευλογία του Ιεχωβά σε θεοκρατικά οικοδο­μικά έργα που πήρατε μέρος;

  • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) lff μάθημα 16

  • Τελικά Σχόλια (3 λεπτά)

  • Ύμνος 20 και Προσευχή