Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΡΟΥ

Ενδεικτικές Συζητήσεις

Ενδεικτικές Συζητήσεις

Αρχική Επίσκεψη

Ερώτηση: Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού για τους ανθρώπους;

Εδάφιο: Γε 1:28

Σύνδεση: Πώς ξέρουμε ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τον σκοπό του για τους ανθρώπους;

Επανεπίσκεψη

Ερώτηση: Πώς ξέρουμε ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τον σκοπό του για τους ανθρώπους;

Εδάφιο: Ησ 55:11

Σύνδεση: Πώς θα είναι η ζωή όταν ο Θεός θα εκπληρώσει τον σκοπό του;