Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΡΟΥ

Ενδεικτικές Συζητήσεις

Ενδεικτικές Συζητήσεις

Αρχική Επίσκεψη

Ερώτηση: Ακούει ο Θεός τις προσευχές;

Εδάφιο: Ψλ 65:2

Σύνδεση: Για ποια πράγματα μπορούμε να προσευχόμαστε;

Επανεπίσκεψη

Ερώτηση: Για ποια πράγματα μπορούμε να προσευχόμαστε;

Εδάφιο: 1Ιω 5:14

Σύνδεση: Πώς απαντάει ο Θεός στις προσευχές μας;