ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ιανουάριος–Φεβρουάριος 2023

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Γιατί να Είμαστε Ταπεινοί;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Διατηρήστε το Αίσθημα του Επείγοντος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΡΟΥ

Ενδεικτικές Συζητήσεις