Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

6-12 Απριλίου

Τρίτη 7 Απριλίου 2020—Η Ανάμνηση του Θανάτου του Χριστού

6-12 Απριλίου

Κάθε χρόνο την περίοδο της Ανάμνησης, πολλοί Χριστιανοί στοχάζονται τις δύο μεγαλύτερες εκδηλώσεις αγάπης που έγιναν ποτέ​—του Ιεχωβά Θεού και του Γιου του, του Ιησού Χριστού. (Ιωα 3:16· 15:13) Με αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να συγκρίνετε τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων για την τελική διακονία του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Αυτά τα γεγονότα περιγράφονται στην ενότητα 6 του βιβλίου Ιησούς​—Η Οδός, η Αλήθεια, η Ζωή. Τι θα σας υποκινήσει να κάνετε η αγάπη του Θεού και του Χριστού;​—2Κο 5:14, 15· 1Ιω 4:16, 19.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Χρόνος

Τόπος

Γεγονός

Ματθαίος

Μάρκος

Λουκάς

Ιωάννης

33, 8 Νισάν (1-2 Απριλίου 2020)

Βηθανία

Ο Ιησούς φτάνει έξι ημέρες πριν από το Πάσχα

 

 

 

11:​55–12:1

9 Νισάν (2-3 Απριλίου 2020)

Βηθανία

Η Μαρία χύνει λάδι στο κεφάλι και στα πόδια του

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Βηθανία- Βηθφαγή- Ιερουσαλήμ

Μπαίνει στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτικά πάνω σε ένα γαϊδούρι

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Νισάν (3-4 Απριλίου 2020)

Βηθανία- Ιερουσαλήμ

Καταριέται συκιά· καθαρίζει ξανά τον ναό

21:18, 19· 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Ιερουσαλήμ

Πρωθιερείς και γραμματείς σχεδιάζουν να θανατώσουν τον Ιησού

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Μιλάει ο Ιεχωβά· ο Ιησούς προλέγει τον θάνατό του· η δυσπιστία των Ιουδαίων εκπληρώνει προφητεία του Ησαΐα

 

 

 

12:20-50

11 Νισάν (4-5 Απριλίου 2020)

Βηθανία- Ιερουσαλήμ

Δίδαγμα από τη συκιά που ξεράθηκε

21:19-22

11:20-25

 

 

Ιερουσαλήμ, ναός

Αμφισβητείται η εξουσία του· η παραβολή για τους δύο γιους

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Παραβολές: δολοφόνοι καλλιεργητές, γαμήλιο συμπόσιο

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Απαντάει σε ερωτήσεις για τον Θεό και τον Καίσαρα, την ανάσταση, τη μεγαλύτερη εντολή

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Ρωτάει το πλήθος αν ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Αλίμονο σε γραμματείς και Φαρισαίους

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Παρατηρεί τη συνεισφορά της χήρας

 

12:41-44

21:1-4

 

Όρος των Ελαιών

Δίνει το σημείο της μελλοντικής παρουσίας

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Παραβολές: 10 παρθένες, τάλαντα, πρόβατα και κατσίκια

25:1-46

 

 

 

12 Νισάν (5-6 Απριλίου 2020)

Ιερουσαλήμ

Ιουδαίοι ηγέτες συνωμοτούν για να τον θανατώσουν

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Ο Ιούδας κάνει ενέργειες για να τον προδώσει

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Νισάν (6-7 Απριλίου 2020)

Κοντά και μέσα στην Ιερουσαλήμ

Ετοιμάζεται για το τελευταίο Πάσχα

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

 14 Νισάν (7-8 Απριλίου 2020)

Ιερουσαλήμ

Τρώει το Πάσχα με τους αποστόλους

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Πλένει τα πόδια των αποστόλων

 

 

 

13:1-20

Ο Ιησούς προσδιορίζει τον Ιούδα ως προδότη και του λέει να φύγει

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Θεσπίζει το Δείπνο του Κυρίου (1Κο 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Προλέγει τις αρνήσεις του Πέτρου και τη διασκόρπιση των αποστόλων

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Υπόσχεται ότι θα στείλει βοηθό· παραβολή για το αληθινό κλήμα· δίνει εντολή για αγάπη· τελευταία προσευχή με τους αποστόλους

 

 

 

14:1–17:26

Γεθσημανή

Αγωνία στον κήπο· προδοσία και σύλληψη του Ιησού

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Ιερουσαλήμ

Ανάκριση από τον Άννα· δίκη από τον Καϊάφα και το Σάνχεδριν· ο Πέτρος τον αρνείται

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Ο προδότης Ιούδας αυτοκτονεί (Πρ 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

Ενώπιον του Πιλάτου, κατόπιν στον Ηρώδη και μετά πάλι στον Πιλάτο

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Ο Πιλάτος επιδιώκει την απελευθέρωσή του αλλά οι Ιουδαίοι ζητούν τον Βαραββά· καταδικάζεται σε θάνατο στο ξύλο του βασανισμού

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(περ. 3:00 μ.μ.)

Γολγοθάς

Πεθαίνει στο ξύλο του βασανισμού

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Ιερουσαλήμ

Κατεβάζουν το σώμα από το ξύλο και το βάζουν σε μνήμα

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Νισάν (8-9 Απριλίου 2020)

Ιερουσαλήμ

Οι ιερείς και οι Φαρισαίοι βάζουν φρουρά στο μνήμα και το σφραγίζουν

27:62-66

 

 

 

16 Νισάν (9-10 Απριλίου 2020)

Ιερουσαλήμ και περίχωρα· Εμμαούς

Ο Ιησούς ανασταίνεται· εμφανίζεται πέντε φορές σε μαθητές

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Μετά τη 16η Νισάν

Ιερουσαλήμ· Γαλιλαία

Εμφανίζεται και άλλες φορές σε μαθητές (1Κο 15:5-7· Πρ 1:3-8)· δίνει οδηγίες· εντολή για μαθήτευση

28:16-20

 

 

20:26–21:25