Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγίες για τη Συνάθροιση Χριστιανική Ζωή και Διακονία

Οδηγίες για τη Συνάθροιση Χριστιανική Ζωή και Διακονία

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η συνάθροιση Χριστιανική Ζωή και Διακονία θα διεξάγεται όπως περιγράφεται στο Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση Χριστιανική Ζωή και Διακονία και σε αρμονία με τις ακόλουθες οδηγίες. Όλοι οι ευαγγελιζόμενοι πρέπει να παροτρύνονται να είναι διαθέσιμοι για να παρουσιάζουν διορισμούς σπουδαστών. Μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι οι οποίοι συναναστρέφονται ενεργά με την εκκλησία, αν συμφωνούν με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής και αν η ζωή τους βρίσκεται σε αρμονία με τις Χριστιανικές αρχές.​—be 282.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  2. Ένα λεπτό. Κάθε εβδομάδα, μετά τον εναρκτήριο ύμνο και την προσευχή, ο εισηγητής της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία θα δημιουργεί προσμονή για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Ο εισηγητής πρέπει να δίνει έμφαση στα σημεία που θα ωφελήσουν περισσότερο την εκκλησία.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

  3. Ομιλία: Δέκα λεπτά. Το θέμα και το σχέδιο για δύο ή τρία κύρια σημεία παρέχονται στο Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία. Αυτή η ομιλία πρέπει να ανατίθεται σε πρεσβύτερο ή σε διακονικό υπηρέτη με τα κατάλληλα προσόντα. Όταν ένα καινούριο βιβλίο της Αγίας Γραφής έχει προγραμματιστεί για την εβδομαδιαία ανάγνωση της Γραφής, θα εισάγεται με την προβολή ενός βίντεο. Ο ομιλητής μπορεί να επισημαίνει ομοιότητες ανάμεσα στο βίντεο και στο θέμα. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίζει ότι θα καλυφτούν τα σημεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο εργασίας. Επίσης, όσο το επιτρέπει ο χρόνος, πρέπει να αξιοποιεί τις εικόνες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να συμπληρώνουν την ύλη. Μπορεί να συμπεριλάβει και επιπρόσθετη ύλη, αρκεί αυτή να συμβάλλει στην ανάπτυξη των σημείων του σχεδίου.

 4. Πνευματικά Πετράδια: Δέκα λεπτά. Αυτό είναι μέρος με ερωταπαντήσεις χωρίς πρόλογο ή επίλογο. Πρέπει να το χειρίζεται πρεσβύτερος ή διακονικός υπηρέτης με τα κατάλληλα προσόντα. Ο ομιλητής πρέπει να κάνει και τις δύο ερωτήσεις στο ακροατήριο. Επίσης, μπορεί να αποφασίσει αν χρειάζεται να διαβαστούν τα εδάφια της πρώτης ερώτησης. Όσοι απαντούν πρέπει να περιορίζουν τα σχόλιά τους σε 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.

 5. Ανάγνωση της Αγίας Γραφής: Τέσσερα λεπτά. Αυτός ο διορισμός σπουδαστή θα ανατίθεται σε αδελφό. Ο σπουδαστής πρέπει να διαβάζει την προσδιορισμένη ύλη χωρίς πρόλογο ή επίλογο. Ο εισηγητής της συνάθροισης θα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να βοηθάει τους σπουδαστές να διαβάζουν με ακρίβεια, κατανόηση του κειμένου, ευχέρεια, σωστό τονισμό των νοημάτων, φωνητική διακύμανση, κατάλληλες παύσεις και φυσικότητα. Επειδή κάποιοι διορισμοί ανάγνωσης της Αγίας Γραφής περιλαμβάνουν μικρότερο κείμενο ενώ άλλοι μεγαλύτερο, ο επίσκοπος της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία πρέπει να λαβαίνει υπόψη του τις ικανότητες των σπουδαστών όταν αναθέτει αυτούς τους διορισμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΡΟΥ

 6. Δεκαπέντε λεπτά. Αυτό το τμήμα της συνάθροισης είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουν όλοι την ευκαιρία να εξασκηθούν για τη διακονία και να βελτιωθούν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Οι ευαγγελιζόμενοι πρέπει να συζητήσουν το θέμα της ενδεικτικής συζήτησης που υπάρχει στο Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία. Ωστόσο, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ερώτηση, εδάφιο, σύνδεση ή σκηνικό που θα είναι αποτελεσματικά για τον τοπικό τομέα, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη οδηγία. Οι ευαγγελιζόμενοι μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα παρουσιάσουν κάποιο έντυπο ή βίντεο από την Εργαλειοθήκη Διδασκαλίας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στις οδηγίες. Οι ενδεικτικές συζητήσεις ίσως περιλαμβάνουν το χαρακτηριστικό «Βρείτε Αυτό το Εδάφιο στην Εργαλειοθήκη Διδασκαλίας», το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στη διακονία. Οι σπουδαστές μπορούν να αποφασίζουν αν θα χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό στους διορισμούς τους. Το φυλλάδιο εργασίας καθορίζει τον χρόνο για κάθε διορισμό σπουδαστή και, κάποιες φορές, μπορεί να παρέχει επιπρόσθετες οδηγίες. Οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να προσθέτουν και άλλες πληροφορίες απλώς για να καλύψουν τον διαθέσιμο χρόνο. Μερικές καλά προετοιμασμένες επιδείξεις μπορούν να ολοκληρώνονται ένα λεπτό νωρίτερα ή και περισσότερο. Όποτε χρειάζεται, οι πρεσβύτεροι μπορούν να αναλαμβάνουν διορισμούς σπουδαστών. Κατά καιρούς, θα υπάρχει στο πρόγραμμα συζήτηση γύρω από ένα βίντεο που δεν ανήκει στις ενδεικτικές συζητήσεις. Αυτό το μέρος πρέπει να το χειρίζεται πρεσβύτερος ή διακονικός υπηρέτης με τα κατάλληλα προσόντα.

 7. Βίντεο Ενδεικτικών Συζητήσεων: Τα βίντεο των ενδεικτικών συζητήσεων θα προβάλλονται και θα σχολιάζονται σε περιοδική βάση. Αυτά τα βίντεο θα παρουσιάζουν την αρχική επίσκεψη και μια επανεπίσκεψη. Αυτό το μέρος το χειρίζεται ο εισηγητής της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία.

 8. Αρχική Επίσκεψη: Αυτός ο διορισμός σπουδαστή μπορεί να ανατίθεται σε αδελφό ή σε αδελφή. Ο βοηθός πρέπει να είναι του ίδιου φύλου ή μέλος της οικογένειάς του. Ο σπουδαστής και ο βοηθός μπορούν να κάθονται ή να στέκονται όρθιοι. Ο σπουδαστής πρέπει να επιλέξει έναν χαιρετισμό κατάλληλο για την περιοχή. Αυτό το μέρος πρέπει να βασίζεται στο θέμα της ενδεικτικής συζήτησης που υπάρχει στο Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία.

 9. Επανεπίσκεψη: Αυτός ο διορισμός σπουδαστή μπορεί να ανατίθεται σε αδελφό ή σε αδελφή. Ο βοηθός δεν πρέπει να είναι κάποιο άτομο του αντίθετου φύλου. (km 5/97 2) Ο σπουδαστής και ο βοηθός μπορούν να κάθονται ή να στέκονται όρθιοι. Ο σπουδαστής πρέπει να δείξει τι μπορούμε να πούμε όταν ξαναπάμε σε κάποιον που έδειξε ενδιαφέρον στην αρχική επίσκεψη. Αυτό το μέρος πρέπει να βασίζεται στο θέμα της ενδεικτικής συζήτησης που υπάρχει στο Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία.

 10. Γραφική Μελέτη: Αυτός ο διορισμός σπουδαστή μπορεί να ανατίθεται σε αδελφό ή σε αδελφή. Ο βοηθός δεν πρέπει να είναι κάποιο άτομο του αντίθετου φύλου. (km 5/97 2) Ο σπουδαστής και ο βοηθός μπορούν να κάθονται ή να στέκονται όρθιοι. Αυτό το μέρος πρέπει να δείχνει ένα τμήμα Γραφικής μελέτης η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πρόλογος ή επίλογος εκτός αν ο σπουδαστής εργάζεται σε ένα από αυτά τα συγκεκριμένα σημεία μελέτης. Δεν είναι απαραίτητο να διαβαστεί όλη η ανατεθειμένη ύλη, παρότι μπορεί να γίνει και αυτό. Αν η ύλη περιλαμβάνει βίντεο, ο σπουδαστής δεν πρέπει να βάλει το βίντεο να παίξει, αλλά να το συζητήσει με τον βοηθό του. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στις καλές ικανότητες διδασκαλίας.

 11. Ομιλία: Αυτός ο διορισμός σπουδαστή πρέπει να ανατίθεται σε αδελφό και να παρουσιάζεται ως ομιλία στην εκκλησία.

ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 12. Μετά τον ύμνο, τα επόμενα 15 λεπτά αυτού του τμήματος θα αποτελούνται από ένα ή δύο μέρη σχεδιασμένα για να βοηθήσουν το ακροατήριο να εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού. Εκτός αν αναφέρεται κάτι άλλο, αυτά τα μέρη μπορούν να ανατίθενται σε πρεσβυτέρους ή σε διακονικούς υπηρέτες με τα κατάλληλα προσόντα, με εξαίρεση τις τοπικές ανάγκες, τις οποίες χειρίζεται πρεσβύτερος. Όταν ένα μέρος περιλαμβάνει συζήτηση που βασίζεται σε κάποιο άρθρο από το Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία, ο διορισμένος αδελφός μπορεί να κάνει βοηθητικές ερωτήσεις για να τονιστούν τα κύρια σημεία του άρθρου.

  13. Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: Τριάντα λεπτά. Αυτό το μέρος ανατίθεται σε πρεσβύτερο με τα κατάλληλα προσόντα. (Όταν οι πρεσβύτεροι είναι λίγοι, μπορεί να ανατίθεται σε διακονικούς υπηρέτες με τα κατάλληλα προσόντα, ανάλογα με τις ανάγκες.) Το πρεσβυτέριο πρέπει να αποφασίσει ποιος έχει τα κατάλληλα προσόντα να διεξάγει την Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη. Όσοι εγκρίνονται πρέπει να μπορούν να προΐστανται με ουσιαστικό τρόπο έτσι ώστε να διεξάγουν τη μελέτη εντός του καθορισμένου χρόνου, να δίνουν έμφαση στα βασικά εδάφια και να βοηθούν τον καθέναν να εκτιμήσει την πρακτική αξία των σημείων που καλύπτονται. Αυτοί θα βρουν χρήσιμες αρχές ανασκοπώντας δημοσιευμένες οδηγίες για το πώς διεξάγεται η Μελέτη Σκοπιάς. Από τη στιγμή που θα έχει καλυφτεί πλήρως η ύλη της εβδομάδας, δεν υπάρχει λόγος να παρατείνεται η μελέτη. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει κάθε εβδομάδα να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί οδηγοί και αναγνώστες. Αν ο εισηγητής της συνάθροισης Χριστιανική Ζωή και Διακονία ζητήσει να συντομευτεί η μελέτη, τότε ο οδηγός θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα γίνει αυτό. Ο οδηγός ίσως επιλέξει να μη γίνει ανάγνωση κάποιων παραγράφων.

ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  14. Τρία λεπτά. Ο εισηγητής της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία θα ανασκοπεί σημεία από τη συνάθροιση που είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα. Πρέπει επίσης να δίνει μια πρόγευση της ύλης που θα εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να ανακοινώσει τα ονόματα των σπουδαστών της επόμενης συνάθροισης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει χρόνος για αυτό. Οποιεσδήποτε απαραίτητες ανακοινώσεις και επιστολές πρέπει να διαβάζονται στην εκκλησία από τον εισηγητή στη διάρκεια των τελικών του σχολίων, εκτός αν αναφέρεται κάτι άλλο. Συνηθισμένες πληροφορίες, όπως οι προγραμματισμένες διευθετήσεις για υπηρεσία αγρού και για καθαριότητα, δεν πρέπει να ανακοινώνονται από το βήμα αλλά να αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων. Αν ο χρόνος που παραχωρείται για τα τελικά σχόλια δεν επαρκεί προκειμένου να διαβαστούν οι ανακοινώσεις ή οι επιστολές, ο εισηγητής πρέπει να ζητήσει από τους αδελφούς που χειρίζονται τα μέρη στο τμήμα Πώς να Ζούμε ως Χριστιανοί να τα συντομεύσουν όσο χρειάζεται. (Βλέπε  παραγράφους 13 και  17.) Η συνάθροιση θα ολοκληρώνεται με ύμνο και προσευχή.

ΝΑ ΕΠΙΔΙΔΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 15. Ο κάθε σπουδαστής πρέπει να φέρνει μαζί του στη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία το ειδικό βιβλιάριο Διδασκαλία, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εισηγητής της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία πρέπει να χρησιμοποιεί το ειδικό βιβλιάριο ως βάση για έπαινο και συμβουλή. Ο κάθε σπουδαστής πρέπει να εργάζεται στο σημείο μελέτης που εμφανίζεται σε παρένθεση δίπλα στον διορισμό του στο Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία. Το τμήμα «Σημειώστε την Πρόοδό Σας» του ειδικού βιβλιαρίου θα χρησιμοποιείται από τον σπουδαστή και δεν πρέπει να το σημειώνει ο εισηγητής.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

  16. Μετά τον κάθε διορισμό σπουδαστή, ο εισηγητής της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία έχει περίπου ένα λεπτό για να δώσει έπαινο και συμβουλή με βάση το ειδικό βιβλιάριο Διδασκαλία. Όταν ο εισηγητής εισάγει τον διορισμό ενός σπουδαστή, δεν θα ανακοινώνει το σημείο μελέτης. Ωστόσο, όταν τελειώσει ο διορισμός του σπουδαστή, και έπειτα από κάποιον κατάλληλο έπαινο, ο εισηγητής μπορεί να ανακοινώσει το σημείο μελέτης και να αναφέρει γιατί ο σπουδαστής τα πήγε καλά σε εκείνο το σημείο ή να εξηγήσει με καλοσυνάτο τρόπο γιατί πρέπει να δώσει ο σπουδαστής περαιτέρω προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Ο εισηγητής μπορεί επίσης να σχολιάσει άλλες πτυχές της παρουσίασης αν πιστεύει ότι αυτό θα ωφελούσε τον σπουδαστή ή το ακροατήριο. Επιπρόσθετες εποικοδομητικές συμβουλές με βάση το ειδικό βιβλιάριο Διδασκαλία ή το βιβλίο Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας μπορούν να δίνονται στον σπουδαστή κατ’ ιδίαν μετά τη συνάθροιση ή κάποια άλλη στιγμή, είτε για το σημείο μελέτης που του είχε ανατεθεί είτε για κάποιο άλλο σημείο μελέτης.​—Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον ρόλο του εισηγητή της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία καθώς και τον ρόλο του βοηθού συμβούλου, βλέπε τις  παραγράφους 17,  22 και  23.

ΧΡΟΝΟΣ

     17. Κανένα μέρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα χρονικά όρια, όπως δεν πρέπει να τα υπερβαίνουν και τα σχόλια του εισηγητή της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία. Αν και ο διαθέσιμος χρόνος για κάθε μέρος δεν έχει την ένδειξη «ή λιγότερο», δεν υπάρχει λόγος να παρατείνεται ένα μέρος αν η ύλη έχει καλυφτεί επαρκώς σε λιγότερο από τον διαθέσιμο χρόνο. Οι διορισμοί σπουδαστών πρέπει να διακόπτονται διακριτικά όταν τελειώνει ο χρόνος. Αν κάποια άλλα μέρη της συνάθροισης υπερβούν τα χρονικά όρια, πρέπει να δοθεί κατ’ ιδίαν συμβουλή από τον βοηθό σύμβουλο. (Βλέπε  παράγραφο 23.) Ολόκληρη η συνάθροιση, περιλαμβανομένων των ύμνων και των προσευχών, πρέπει να διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 18. Όταν η εκκλησία έχει την επίσκεψη του επισκόπου περιοχής, το πρόγραμμα πρέπει να διεξάγεται όπως περιγράφεται στο Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Η Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη στο τμήμα Πώς να Ζούμε ως Χριστιανοί θα αντικαθίσταται από μια 30λεπτη υπηρεσιακή ομιλία του επισκόπου περιοχής. Πριν από την υπηρεσιακή ομιλία, ο εισηγητής της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία θα ανασκοπεί το πρόγραμμα που προηγήθηκε, θα δίνει μια πρόγευση για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, θα κάνει τις όποιες απαραίτητες ανακοινώσεις, θα διαβάζει τις όποιες απαραίτητες επιστολές και κατόπιν θα εισάγει τον επίσκοπο περιοχής. Μετά την υπηρεσιακή ομιλία, ο επίσκοπος περιοχής θα ολοκληρώνει τη συνάθροιση με έναν ύμνο της επιλογής του. Αν θέλει, μπορεί να καλέσει κάποιον άλλον αδελφό να ολοκληρώσει με προσευχή. Δεν πρέπει να διεξάγονται βοηθητικές σχολές στη γλώσσα της εκκλησίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επισκόπου περιοχής. Αν υπάρχει όμιλος, μπορεί να διεξάγει τις συναθροίσεις του ακόμα και όταν ο επίσκοπος περιοχής επισκέπτεται την εκκλησία που υποστηρίζει τον όμιλο. Ωστόσο, ο όμιλος πρέπει να παρακολουθεί την υπηρεσιακή ομιλία του επισκόπου περιοχής μαζί με την εκκλησία.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 19. Την εβδομάδα της συνέλευσης περιοχής ή της περιφερειακής συνέλευσης, δεν διεξάγονται συναθροίσεις. Η προγραμματισμένη ύλη των συναθροίσεων για αυτές τις εβδομάδες πρέπει να εξετάζεται σε προσωπική ή οικογενειακή βάση.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

 20. Όταν η Ανάμνηση πέφτει καθημερινή, δεν θα γίνεται η Συνάθροιση Ζωή και Διακονία. Φυσικά, οι συναθροίσεις για υπηρεσία αγρού πρέπει να γίνονται την ημέρα της Ανάμνησης.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

 21. Το πρεσβυτέριο θα επιλέξει έναν πρεσβύτερο για να υπηρετεί ως επίσκοπος της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία. Εκείνος έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι αυτή η συνάθροιση είναι καλά οργανωμένη και διεξάγεται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Πρέπει να διατηρεί καλή επικοινωνία με τον βοηθό σύμβουλο. Μόλις γίνεται διαθέσιμο το Φυλλάδιο Εργασίας Ζωή και Διακονία, ο επίσκοπος της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία θα κάνει τους διορισμούς για όλα τα μέρη της μεσοβδόμαδης συνάθροισης εκείνων των δύο μηνών. (Βλέπε  παραγράφους 2-14.) Αυτό περιλαμβάνει τους διορισμούς σπουδαστή, όλα τα υπόλοιπα μέρη καθώς και τον διορισμό των εισηγητών της μεσοβδόμαδης συνάθροισης ανάμεσα από εκείνους που έχει εγκρίνει το πρεσβυτέριο. Κάθε διορισμός πρέπει να δίνεται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που θα διεξαχθεί. Για τους διορισμούς σπουδαστή, πρέπει να χρησιμοποιείται το υπηρεσιακό έντυπο Διορισμός στη Συνάθροιση Χριστιανική Ζωή και Διακονία (S-89). Ο επίσκοπος της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία πρέπει να φροντίζει να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων το πρόγραμμα με τους διορισμούς ολόκληρης της συνάθροισης. Το πρεσβυτέριο μπορεί να διορίσει έναν άλλον πρεσβύτερο ή διακονικό υπηρέτη για να τον βοηθάει. Ωστόσο, μόνο πρεσβύτεροι μπορούν να κάνουν διορισμούς για τα μέρη που δεν αποτελούν διορισμό σπουδαστή.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

  22. Κάθε εβδομάδα, ένας πρεσβύτερος θα υπηρετεί ως εισηγητής καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία. (Εκκλησίες με λίγους πρεσβυτέρους μπορούν να χρησιμοποιούν διακονικούς υπηρέτες με τα κατάλληλα προσόντα, ανάλογα με τις ανάγκες.) Ο εισηγητής έχει την ευθύνη να προετοιμάσει τα εισαγωγικά και τα τελικά σχόλια, καθώς και να διεξαγάγει τη συζήτηση γύρω από τα βίντεο των ενδεικτικών συζητήσεων. Επίσης, εισάγει όλα τα μέρη και, ανάλογα με το μέγεθος του πρεσβυτερίου, ενδεχομένως να έχει την ευθύνη να χειρίζεται και άλλα μέρη στη συνάθροιση, ειδικά τα μέρη στα οποία απλώς θα προβληθεί ένα βίντεο χωρίς να γίνει επιπρόσθετη συζήτηση. Τα σχόλια ανάμεσα στα μέρη πρέπει να είναι πολύ σύντομα. Το πρεσβυτέριο θα αποφασίσει ποιοι πρεσβύτεροι έχουν τα κατάλληλα προσόντα για αυτόν τον ρόλο. Οι πρεσβύτεροι με τα κατάλληλα προσόντα διορίζονται ως εισηγητές σε περιοδική βάση. Ανάλογα με τις τοπικές περιστάσεις, ο επίσκοπος της Συνάθροισης Ζωή και Διακονία μπορεί να χρησιμοποιείται πιο συχνά ως εισηγητής από ό,τι οι άλλοι πρεσβύτεροι στους οποίους έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος. Αν ένας πρεσβύτερος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να διεξάγει την Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη, πιθανότατα έχει τα προσόντα να υπηρετεί ως εισηγητής της συνάθροισης. Παρακαλούμε, ωστόσο, να έχετε υπόψη ότι αναμένεται από τον πρεσβύτερο που υπηρετεί ως εισηγητής να παρέχει στοργικό και υποβοηθητικό έπαινο και συμβουλή στους σπουδαστές. Μια ακόμα ευθύνη του εισηγητή είναι να διασφαλίζει ότι η συνάθροιση θα ολοκληρώνεται στην ώρα της. (Βλέπε  παραγράφους 14 και  17.) Αν ο εισηγητής το επιθυμεί και αν υπάρχει επαρκής χώρος, ένα μικρόφωνο με επιδαπέδια βάση μπορεί να τοποθετηθεί στο βήμα προκειμένου αυτός να εισάγει κάθε φορά το επόμενο μέρος ενόσω ο διορισμένος αδελφός θα παίρνει τη θέση του στο αναλόγιο. Παρόμοια, ο εισηγητής ίσως επιθυμεί να κάθεται σε ένα τραπέζι στο βήμα στη διάρκεια του διορισμού ανάγνωσης της Αγίας Γραφής και του τμήματος Αποτελεσματικότητα στη Διακονία Αγρού. Κάτι τέτοιο μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο.

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

   23. Όποτε είναι δυνατόν, συστήνεται να χρησιμοποιείται για αυτόν τον ρόλο κάποιος πρεσβύτερος ο οποίος είναι έμπειρος ομιλητής. Η ευθύνη του βοηθού συμβούλου είναι να δίνει κατ’ ιδίαν συμβουλή, αν χρειάζεται, στους πρεσβυτέρους και στους διακονικούς υπηρέτες σχετικά με οποιουσδήποτε διορισμούς ομιλίας μπορεί να χειριστούν, στους οποίους συγκαταλέγονται μέρη στη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία, δημόσιες ομιλίες, η διεξαγωγή της Μελέτης Σκοπιάς ή της Εκκλησιαστικής Γραφικής Μελέτης ή η ανάγνωση σε αυτές τις συναθροίσεις. (Βλέπε  παράγραφο 17.) Αν υπάρχουν αρκετοί πρεσβύτεροι στην εκκλησία οι οποίοι είναι ικανοί ομιλητές και δάσκαλοι, τότε κάθε χρόνο ένας διαφορετικός πρεσβύτερος με τα κατάλληλα προσόντα μπορεί να υπηρετεί ως βοηθός σύμβουλος. Δεν είναι ανάγκη να δίνει συμβουλή ο βοηθός σύμβουλος έπειτα από κάθε διορισμό.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 24. Ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών, οι εκκλησίες μπορούν να διεξάγουν βοηθητικές σχολές για τους διορισμούς σπουδαστών. Σε κάθε βοηθητική σχολή πρέπει να υπάρχει ένας αδελφός με τα κατάλληλα προσόντα, κατά προτίμηση πρεσβύτερος, για να δίνει τη συμβουλή. Όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να διοριστεί κάποιος πολύ ικανός διακονικός υπηρέτης. Το πρεσβυτέριο πρέπει να αποφασίσει ποιος μπορεί να υπηρετεί με αυτή την ιδιότητα καθώς και αν χρειάζεται να αλλάζει εκ περιτροπής ο αδελφός που έχει αυτόν τον διορισμό. Εκείνος που δίνει τη συμβουλή πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην  παράγραφο 16. Αν διεξάγεται βοηθητική σχολή, πρέπει να ζητείται από τους σπουδαστές να πηγαίνουν στη βοηθητική αίθουσα έπειτα από το μέρος Πνευματικά Πετράδια του τμήματος Θησαυροί από τον Λόγο του Θεού και να επιστρέφουν στην κύρια αίθουσα μετά το τμήμα Αποτελεσματικότητα στη Διακονία Αγρού. Όταν διεξάγεται συζήτηση γύρω από κάποιο βίντεο, όσοι βρίσκονται στη βοηθητική αίθουσα πρέπει να βλέπουν ή να ακούν αυτό το μέρος από τη θέση τους, αν είναι δυνατόν. Αλλιώς, εκείνος που δίνει τη συμβουλή πρέπει να προβάλει το βίντεο από μια φορητή συσκευή και να διεξαγάγει τη συζήτηση.

ΒΙΝΤΕΟ

 25. Επιλεγμένα βίντεο θα χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συνάθροιση. Τα βίντεο για τη μεσοβδόμαδη συνάθροιση θα είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής JW Library® και θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτά από διάφορες συσκευές. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα βίντεο των ενδεικτικών συζητήσεων μπορούν να προβάλλονται στις συναθροίσεις για υπηρεσία αγρού.

© 2022 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-G 11/22