Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Είναι εφικτός ένας κόσμος χωρίς φτώχεια;

Πώς θα φέρει ο Θεός έναν κόσμο χωρίς φτώχεια;—Ματθαίος 6:9, 10.

Η απόλυτη φτώχεια σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο μέσω υποσιτισμού και ασθενειών. Αν και σε κάποια μέρη του κόσμου υπάρχει ευημερία, μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας ζει ακόμα σε απόλυτη φτώχεια. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι η φτώχεια αποτελούσε ανέκαθεν πρόβλημα για τους ανθρώπους.Διαβάστε Ιωάννης 12:8.

Για να τερματιστεί η φτώχεια, θα χρειαζόταν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει τη δύναμη να διανέμει ισότιμα τους πόρους της γης αλλά και να τερματίσει τους πολέμους, οι οποίοι αποτελούν κύρια αιτία για τη φτώχεια. Ο Θεός έχει υποσχεθεί μια τέτοια παγκόσμια κυβέρνηση.Διαβάστε Δανιήλ 2:44.

Ποιος μπορεί να εξαλείψει τη φτώχεια;

Ο Θεός έχει διορίσει τον Γιο του, τον Ιησού, να κυβερνήσει όλη την ανθρωπότητα. (Ψαλμός 2:4-8) Ο Ιησούς θα ελευθερώσει τους φτωχούς και θα βάλει τέλος στην καταδυνάστευση και στη βία.Διαβάστε Ψαλμός 72:8, 12-14.

Ως ο προειπωμένος «Άρχοντας Ειρήνης», ο Ιησούς θα εδραιώσει παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Τότε, όλοι στη γη θα κατοικούν σε δικό τους σπίτι, θα απολαμβάνουν ικανοποιητική εργασία και θα έχουν άφθονη τροφή.Διαβάστε Ησαΐας 9:6, 7· 65:21-23.