Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Γιατί υπάρχουν προφητείες στην Αγία Γραφή;

Γιατί περιγράφει η Αγία Γραφή γεγονότα της εποχής μας;Λουκάς 21:10, 11.

Σε ολόκληρη τη Γραφή υπάρχουν πολλές λεπτομερείς προφητείες. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να προείπει με λεπτομέρειες το μέλλον. Συνεπώς, η εκπλήρωση Βιβλικών προφητειών παρέχει πειστικές αποδείξεις ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού.Διαβάστε Ιησούς του Ναυή 23:14· 2 Πέτρου 1:20, 21.

Οι Βιβλικές προφητείες που έχουν ήδη εκπληρωθεί μας δίνουν στερεή βάση για πίστη στον Θεό. (Εβραίους 11:1) Μας δίνουν επίσης πεποίθηση ότι οι υποσχέσεις του Θεού για ένα καλύτερο μέλλον θα πραγματοποιηθούν. Έτσι λοιπόν, οι Γραφικές προφητείες μάς δίνουν βέβαιη ελπίδα.Διαβάστε Ψαλμός 37:29· Ρωμαίους 15:4.

Πώς μας βοηθούν οι Βιβλικές προφητείες;

Κάποιες προφητείες προειδοποιούν τους υπηρέτες του Θεού να αναλάβουν δράση. Για παράδειγμα, όταν οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα είδαν συγκεκριμένες προφητείες να εκπληρώνονται, έφυγαν από την Ιερουσαλήμ. Αργότερα, όταν η πόλη καταστράφηκε επειδή οι περισσότεροι κάτοικοί της είχαν απορρίψει τον Ιησού, οι Χριστιανοί βρίσκονταν μακριά σε ασφαλές μέρος.Διαβάστε Λουκάς 21:20-22.

Σήμερα, οι εκπληρωμένες προφητείες δείχνουν ότι σύντομα η Βασιλεία του Θεού θα τερματίσει τις ανθρώπινες βασιλείες και κυβερνήσεις. (Δανιήλ 2:44· Λουκάς 21:31) Γι’ αυτό, είναι επείγον να ενεργήσει κάθε άνθρωπος τώρα για να κερδίσει την επιδοκιμασία του Βασιλιά, του Ιησού Χριστού, τον οποίο έχει διορίσει ο Θεός.Διαβάστε Λουκάς 21:34-36.