Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Τι κάνει κάποιον καλό γονέα;

Διδάσκετε το παιδί σας να αγαπάει τον Θεό;

Ένα σπιτικό στο οποίο οι γονείς αγαπούν και σέβονται ο ένας τον άλλον είναι θαυμάσιο περιβάλλον για να μεγαλώνει ένα παιδί. (Κολοσσαείς 3:14, 19) Οι καλοί γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και τα επαινούν, όπως ακριβώς και ο Ιεχωβά Θεός επαινούσε τον Γιο του.Διαβάστε Ματθαίος 3:17.

Ο ουράνιος Πατέρας μας ακούει τους υπηρέτες του και δίνει προσοχή στα αισθήματά τους. Είναι καλό να διδάσκονται οι γονείς από αυτόν και να ακούνε τι έχουν να πουν τα παιδιά τους. (Ιακώβου 1:19) Πρέπει να δείχνουν ευαισθησία για τα αισθήματα των παιδιών τους, ακόμη και όταν εκείνα τα εξωτερικεύουν με αρνητικές εκφράσεις.Διαβάστε Αριθμοί 11:11, 15.

Πώς μπορείτε να αναθρέψετε υπεύθυνα παιδιά;

Ως γονέας, έχετε την εξουσία να θέτετε κανόνες. (Εφεσίους 6:1) Να μαθαίνετε από το παράδειγμα του Θεού. Αυτός εκδηλώνει αγάπη για τα παιδιά του αναφέροντας ξεκάθαρα τους κανόνες και τις συνέπειες της ανυπακοής. (Γένεση 3:3) Αντί, όμως, να εξαναγκάζει τους ανθρώπους να υπακούν, τους διδάσκει πώς να ωφελούνται κάνοντας το σωστό.Διαβάστε Ησαΐας 48:18, 19.

Βάλτε στόχο να βοηθήσετε τα παιδιά σας να αγαπήσουν τον Θεό. Τότε θα ενεργούν σοφά ακόμα και όταν δεν είναι μαζί σας. Όπως ακριβώς ο Θεός διδάσκει με το παράδειγμά του, να διδάσκετε τα παιδιά σας με το δικό σας παράδειγμα να αγαπούν τον Θεό.Διαβάστε Δευτερονόμιο 6:5-7· Εφεσίους 4:32· 5:1.