Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Τι υποκινεί πολλούς ανθρώπους να εξετάσουν την ύπαρξη Δημιουργού;

Δεν είναι πράγματι αξιοθαύμαστη η ζωή;

Πριν από 3.000 χρόνια περίπου, κάποιος ποιητής έγραψε: «Με φοβερό και θαυμαστό τρόπο είμαι πλασμένος». (Ψαλμός 139:14) Όταν αναλογίζεστε πώς ένα μωρό έρχεται σε ύπαρξη από ένα και μόνο κύτταρο, δεν κυριεύεστε από δέος; Πολλοί άνθρωποι αποδίδουν το σχεδιασμό των ζωντανών πλασμάτων σε έναν Δημιουργό.Διαβάστε Ψαλμός 139:13-17· Εβραίους 3:4.

Εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν και έφτιαξε τη γη για να κατοικείται, είναι ο ίδιος που δημιούργησε τη ζωή. (Ψαλμός 36:9) Έχει επικοινωνήσει με το ανθρώπινο γένος και μας έχει μιλήσει για τον εαυτό του.Διαβάστε Ησαΐας 45:18.

Μήπως προήλθαμε από τα ζώα;

Πολλά επιμέρους χαρακτηριστικά του σώματός μας είναι παρόμοια με των ζώων. Αυτό, όμως, συμβαίνει επειδή τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα σχεδιάστηκαν από τον Δημιουργό για να ζουν στη γη. Εκείνος έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο από χώμα, όχι από κάποιο ζώο.Διαβάστε Γένεση 1:24· 2:7.

Οι άνθρωποι διαφέρουν από τα ζώα με δύο σημαντικούς τρόπους. Πρώτον, έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν, να αγαπούν και να σέβονται τον Δημιουργό. Δεύτερον, ενώ τα ζώα δεν σχεδιάστηκαν να ζουν για πάντα, οι άνθρωποι σχεδιάστηκαν με αυτό υπόψη. Τώρα, όμως, όλοι κληρονομούν το θάνατο επειδή ο πρώτος άνθρωπος απέρριψε την καθοδήγηση του Δημιουργού.Διαβάστε Γένεση 1:27· 2:15-17.